Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Juridisk navn:  Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bønesberget 66 Bønesberget 66 Fax:
5153 Bønes 5153 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921660693
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.49%
Resultat  
  
36.99%
Egenkapital  
  
74.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.903.000 2.902.000 2.477.000 0
Resultat: 3.911.000 2.855.000 2.403.000 -6.000
Egenkapital: 7.215.000 4.141.000 1.900.000 24.000
Regnskap for  Lege Og Tannlege Sigurd Svalestad As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.903.000 2.902.000 2.477.000 0
Driftskostnader -87.000 -112.000 -75.000 -6.000
Driftsresultat 3.816.000 2.790.000 2.402.000 -6.000
Finansinntekter 104.000 188.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -123.000 0 0
Finans 94.000 65.000 1.000 0
Resultat før skatt 3.911.000 2.855.000 2.403.000 -6.000
Skattekostnad -837.000 -614.000 -527.000 0
Årsresultat 3.074.000 2.241.000 1.876.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Sum eiendeler 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 7.185.000 4.111.000 1.870.000 -6.000
Sum egenkapital 7.215.000 4.141.000 1.900.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 616.000 527.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.903.000 2.902.000 2.477.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.903.000 2.902.000 2.477.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -111.000 -74.000 -6.000
Driftskostnader -87.000 -112.000 -75.000 -6.000
Driftsresultat 3.816.000 2.790.000 2.402.000 -6.000
Finansinntekter 104.000 188.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -123.000 0 0
Finans 94.000 65.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.074.000 2.241.000 1.876.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 374.000 341.000 72.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 4.939.000 3.268.000 0 0
Kasse, bank 2.741.000 1.148.000 2.355.000 24.000
Sum omløpsmidler 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Sum eiendeler 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 7.185.000 4.111.000 1.870.000 -6.000
Sum egenkapital 7.215.000 4.141.000 1.900.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 837.000 614.000 527.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 616.000 527.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.054.000 4.757.000 2.427.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.215.000 4.141.000 1.900.000 24.000
Likviditetsgrad 1 9.6 7.7 4.6
Likviditetsgrad 2 9.6 7.7 4.6 0
Soliditet 89.6 87.1 78.3 1
Resultatgrad 97.8 96.1 9
Rentedekningsgrad 381.6 22.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 48.7 62.6 9
Signatur
05.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex