Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Ragnar Moe AS
Juridisk navn:  Lege Ragnar Moe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.23%
Resultat  
  
45.63%
Egenkapital  
  
-11.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.081.000 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000
Resultat: 1.433.000 984.000 830.000 1.011.000 817.000
Egenkapital: 144.000 163.000 100.000 105.000 136.000
Regnskap for  Lege Ragnar Moe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.081.000 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000
Driftskostnader -1.648.000 -1.736.000 -1.753.000 -1.748.000 -1.692.000
Driftsresultat 1.433.000 985.000 830.000 1.011.000 817.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 1.433.000 984.000 830.000 1.011.000 817.000
Skattekostnad -317.000 -213.000 -195.000 -244.000 -206.000
Årsresultat 1.115.000 771.000 635.000 767.000 611.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 979.000 912.000 235.000 306.000 378.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 1.137.000 1.261.000 1.030.000 818.000
Sum eiendeler 2.239.000 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 63.000 0 5.000 36.000
Sum egenkapital 144.000 163.000 100.000 105.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 13.000 0 5.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 1.873.000 1.396.000 1.226.000 1.048.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.010.000 2.664.000 2.584.000 2.658.000 2.511.000
Andre inntekter 71.000 57.000 0 100.000 0
Driftsinntekter 3.081.000 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -955.000 -993.000 -1.166.000 -1.182.000 -1.097.000
Avskrivning -169.000 -167.000 -72.000 -74.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -524.000 -576.000 -515.000 -492.000 -523.000
Driftskostnader -1.648.000 -1.736.000 -1.753.000 -1.748.000 -1.692.000
Driftsresultat 1.433.000 985.000 830.000 1.011.000 817.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag -1.134.000 -708.000 -640.000 -797.000 -632.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 771.000 635.000 767.000 611.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 772.000 912.000 235.000 306.000 378.000
Sum varige driftsmidler 772.000 912.000 235.000 306.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 979.000 912.000 235.000 306.000 378.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 32.000 64.000 28.000 38.000
Andre fordringer 293.000 211.000 24.000 311.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 938.000 893.000 1.173.000 690.000 572.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 1.137.000 1.261.000 1.030.000 818.000
Sum eiendeler 2.239.000 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 63.000 0 5.000 36.000
Sum egenkapital 144.000 163.000 100.000 105.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 13.000 0 5.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 13.000 0 5.000 13.000
Leverandørgjeld 8.000 2.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 54.000 51.000 54.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.023.000 1.810.000 1.334.000 1.170.000 990.000
Sum kortsiktig gjeld 2.083.000 1.873.000 1.396.000 1.226.000 1.048.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -823.000 -736.000 -135.000 -196.000 -230.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8
Soliditet 6.4 8 6.7 7.9 11.4
Resultatgrad 46.5 36.2 32.1 36.7 32.5
Rentedekningsgrad 1.433.0 9 1 8
Gjeldsgrad 14.5 11.6 1 11.7 7.8
Total kapitalrentabilitet 64.0 48.1 55.5 75.7 68.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex