Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Rolf Sleire AS
Juridisk navn:  Lege Rolf Sleire AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57783248
Gulafjordvegen 1489 Gulafjordvegen 1489 Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 968297430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.16%
Resultat  
  
27.83%
Egenkapital  
  
4.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 215.000 176.000 220.000 349.000 391.000
Resultat: 147.000 115.000 135.000 276.000 312.000
Egenkapital: 2.488.000 2.372.000 2.283.000 2.177.000 1.965.000
Regnskap for  Lege Rolf Sleire AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 215.000 176.000 220.000 349.000 391.000
Driftskostnader -76.000 -75.000 -104.000 -91.000 -97.000
Driftsresultat 140.000 101.000 115.000 258.000 293.000
Finansinntekter 8.000 14.000 20.000 18.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 14.000 20.000 18.000 19.000
Resultat før skatt 147.000 115.000 135.000 276.000 312.000
Skattekostnad -32.000 -25.000 -30.000 -63.000 -75.000
Årsresultat 116.000 90.000 105.000 213.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum omløpsmidler 2.556.000 2.687.000 2.542.000 2.382.000 2.103.000
Sum eiendeler 2.582.000 2.713.000 2.568.000 2.408.000 2.129.000
Sum opptjent egenkapital 2.388.000 2.272.000 2.183.000 2.077.000 1.865.000
Sum egenkapital 2.488.000 2.372.000 2.283.000 2.177.000 1.965.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 335.000 280.000 225.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 2.582.000 2.713.000 2.569.000 2.408.000 2.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 215.000 175.000 220.000 349.000 391.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 215.000 176.000 220.000 349.000 391.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.000 -5.000 -28.000 -5.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -70.000 -76.000 -86.000 -93.000
Driftskostnader -76.000 -75.000 -104.000 -91.000 -97.000
Driftsresultat 140.000 101.000 115.000 258.000 293.000
Finansinntekter 8.000 14.000 20.000 18.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 14.000 20.000 18.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 116.000 90.000 105.000 213.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum varige driftsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 31.000 11.000 17.000 39.000 25.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.525.000 2.676.000 2.525.000 2.343.000 2.078.000
Sum omløpsmidler 2.556.000 2.687.000 2.542.000 2.382.000 2.103.000
Sum eiendeler 2.582.000 2.713.000 2.568.000 2.408.000 2.129.000
Sum opptjent egenkapital 2.388.000 2.272.000 2.183.000 2.077.000 1.865.000
Sum egenkapital 2.488.000 2.372.000 2.283.000 2.177.000 1.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 25.000 30.000 63.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 309.000 250.000 162.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 335.000 280.000 225.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 2.582.000 2.713.000 2.569.000 2.408.000 2.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.468.000 2.352.000 2.262.000 2.157.000 1.944.000
Likviditetsgrad 1 29.0 8.0 9.1 10.6 13.2
Likviditetsgrad 2 29.0 8.0 9.1 10.6 13.2
Soliditet 96.4 87.4 88.9 90.4 92.3
Resultatgrad 65.1 57.4 52.3 73.9 74.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.2 5.3 11.5 14.6
Signatur
09.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.12.2011
Prokura hver for seg:
Rolf Magnus Sleire
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex