Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Trond Valle AS
Juridisk navn:  Lege Trond Valle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52703900
Postboks 513 Helse Centrum Breidablikgata 97B Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 988784788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.3%
Resultat  
  
-71.48%
Egenkapital  
  
-16.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.615.000 4.601.000 4.872.000 4.231.000 4.031.000
Resultat: 298.000 1.045.000 1.023.000 485.000 901.000
Egenkapital: 2.026.000 2.417.000 2.002.000 1.604.000 1.630.000
Regnskap for  Lege Trond Valle AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.615.000 4.601.000 4.872.000 4.231.000 4.031.000
Driftskostnader -4.319.000 -3.559.000 -3.857.000 -3.751.000 -3.135.000
Driftsresultat 297.000 1.042.000 1.015.000 481.000 896.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 3.000 8.000 5.000 6.000
Resultat før skatt 298.000 1.045.000 1.023.000 485.000 901.000
Skattekostnad -89.000 -230.000 -225.000 -111.000 -216.000
Årsresultat 209.000 815.000 798.000 374.000 685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 555.000 712.000 869.000 1.025.000 640.000
Sum omløpsmidler 2.220.000 2.841.000 2.301.000 2.001.000 2.105.000
Sum eiendeler 2.775.000 3.553.000 3.170.000 3.026.000 2.745.000
Sum opptjent egenkapital 1.926.000 2.317.000 1.902.000 1.504.000 1.530.000
Sum egenkapital 2.026.000 2.417.000 2.002.000 1.604.000 1.630.000
Sum langsiktig gjeld 43.000 49.000 49.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 1.093.000 1.118.000 1.374.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.776.000 3.553.000 3.169.000 3.027.000 2.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0
Andre inntekter 4.614.000 4.601.000 4.872.000 4.231.000 4.031.000
Driftsinntekter 4.615.000 4.601.000 4.872.000 4.231.000 4.031.000
Varekostnad -29.000 -18.000 -36.000 -65.000 -66.000
Lønninger -2.830.000 -2.323.000 -2.535.000 -2.315.000 -1.863.000
Avskrivning -157.000 -157.000 -157.000 -129.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.303.000 -1.061.000 -1.129.000 -1.242.000 -1.107.000
Driftskostnader -4.319.000 -3.559.000 -3.857.000 -3.751.000 -3.135.000
Driftsresultat 297.000 1.042.000 1.015.000 481.000 896.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 2.000 3.000 8.000 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 209.000 815.000 798.000 374.000 685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 712.000 869.000 1.025.000 640.000
Sum varige driftsmidler 555.000 712.000 869.000 1.025.000 640.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 555.000 712.000 869.000 1.025.000 640.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer -95.000 280.000 119.000 44.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.315.000 2.561.000 2.182.000 1.957.000 2.053.000
Sum omløpsmidler 2.220.000 2.841.000 2.301.000 2.001.000 2.105.000
Sum eiendeler 2.775.000 3.553.000 3.170.000 3.026.000 2.745.000
Sum opptjent egenkapital 1.926.000 2.317.000 1.902.000 1.504.000 1.530.000
Sum egenkapital 2.026.000 2.417.000 2.002.000 1.604.000 1.630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.000 49.000 49.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.000 49.000 49.000 34.000
Leverandørgjeld 73.000 15.000 66.000 53.000 66.000
Betalbar skatt 132.000 236.000 224.000 97.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 73.000 234.000 221.000 238.000 153.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 472.000 207.000 207.000 586.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 1.093.000 1.118.000 1.374.000 1.082.000
Sum gjeld og egenkapital 2.776.000 3.553.000 3.169.000 3.027.000 2.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.470.000 1.748.000 1.183.000 627.000 1.023.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.6 2.1 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 3.0 2.6 2.1 1.5 1.9
Soliditet 73.0 68.0 63.2 5 59.4
Resultatgrad 6.4 22.6 20.8 11.4 22.2
Rentedekningsgrad 1.042.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.8 29.4 32.3 16.1 32.8
Signatur
08.11.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex