Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legegruppa Sms AS
Juridisk navn:  Legegruppa Sms AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57758000
Hans Blomgate 39 Hans Blomgate 39 Fax: 57758007
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 982844959
Aksjekapital: 275.145 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/23/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.46%
Resultat  
  
68.5%
Egenkapital  
  
22.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.259.000 13.568.000 12.776.000 12.881.000 9.227.000
Resultat: 460.000 273.000 98.000 1.255.000 113.000
Egenkapital: 2.890.000 2.362.000 1.986.000 1.913.000 952.000
Regnskap for  Legegruppa Sms AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.259.000 13.568.000 12.776.000 12.881.000 9.227.000
Driftskostnader -14.810.000 -13.314.000 -12.715.000 -11.648.000 -9.128.000
Driftsresultat 448.000 253.000 59.000 1.232.000 100.000
Finansinntekter 12.000 20.000 39.000 24.000 14.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 20.000 39.000 23.000 13.000
Resultat før skatt 460.000 273.000 98.000 1.255.000 113.000
Skattekostnad -101.000 -60.000 -26.000 -294.000 -33.000
Årsresultat 359.000 212.000 73.000 961.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000 384.000 496.000 82.000 160.000
Sum omløpsmidler 5.944.000 5.068.000 5.119.000 4.999.000 2.127.000
Sum eiendeler 6.187.000 5.452.000 5.615.000 5.081.000 2.287.000
Sum opptjent egenkapital 1.667.000 1.308.000 1.096.000 1.023.000 62.000
Sum egenkapital 2.890.000 2.362.000 1.986.000 1.913.000 952.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.297.000 3.090.000 3.628.000 3.168.000 1.334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.187.000 5.452.000 5.615.000 5.081.000 2.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 15.259.000 13.568.000 12.776.000 12.881.000 9.227.000
Driftsinntekter 15.259.000 13.568.000 12.776.000 12.881.000 9.227.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -8.248.000 -6.589.000 -6.724.000 -6.013.000 -4.827.000
Avskrivning -211.000 -216.000 -88.000 -78.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.351.000 -6.509.000 -5.903.000 -5.557.000 -4.175.000
Driftskostnader -14.810.000 -13.314.000 -12.715.000 -11.648.000 -9.128.000
Driftsresultat 448.000 253.000 59.000 1.232.000 100.000
Finansinntekter 12.000 20.000 39.000 24.000 14.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 20.000 39.000 23.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 359.000 212.000 73.000 961.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 3.000 0 25.000 25.000
Fast eiendom 18.000 40.000 78.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 381.000 479.000 18.000 58.000
Sum varige driftsmidler 221.000 381.000 496.000 57.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 243.000 384.000 496.000 82.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.000 439.000 128.000 65.000 136.000
Andre fordringer 114.000 103.000 361.000 281.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.812.000 4.526.000 4.631.000 4.654.000 1.895.000
Sum omløpsmidler 5.944.000 5.068.000 5.119.000 4.999.000 2.127.000
Sum eiendeler 6.187.000 5.452.000 5.615.000 5.081.000 2.287.000
Sum opptjent egenkapital 1.667.000 1.308.000 1.096.000 1.023.000 62.000
Sum egenkapital 2.890.000 2.362.000 1.986.000 1.913.000 952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 492.000 667.000 748.000 686.000 612.000
Betalbar skatt 120.000 65.000 0 294.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 762.000 558.000 344.000 402.000 267.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.924.000 1.800.000 2.536.000 1.786.000 416.000
Sum kortsiktig gjeld 3.297.000 3.090.000 3.628.000 3.168.000 1.334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.187.000 5.452.000 5.615.000 5.081.000 2.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.647.000 1.978.000 1.491.000 1.831.000 793.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.4 1.6 1.6
Soliditet 46.7 43.3 35.4 37.7 41.6
Resultatgrad 2.9 1.9 0.5 9.6 1.1
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.8 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.4 5.0 1.7 24.7 5
Signatur
09.11.2021
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex