Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legehuset Varden ANS
Juridisk navn:  Legehuset Varden ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176100
Brakeveien 2 Brakeveien 2 Fax: 55176101
5141 Fyllingsdalen 5141 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 881925982
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/31/2000
Foretakstype: ANS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.92%
Resultat  
  
242.62%
Egenkapital  
  
31.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.529.000 5.782.000 5.889.000 5.887.000 5.654.000
Resultat: 87.000 -61.000 -50.000 -175.000 83.000
Egenkapital: -189.000 -276.000 -215.000 -165.000 11.000
Regnskap for  Legehuset Varden ANS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.529.000 5.782.000 5.889.000 5.887.000 5.654.000
Driftskostnader -6.442.000 -5.843.000 -5.940.000 -6.062.000 -5.571.000
Driftsresultat 87.000 -60.000 -50.000 -175.000 82.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 87.000 -61.000 -50.000 -175.000 83.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 87.000 -61.000 -50.000 -175.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 18.000 14.000 56.000 98.000
Sum omløpsmidler 542.000 365.000 369.000 450.000 755.000
Sum eiendeler 555.000 383.000 383.000 506.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -276.000 -215.000 -165.000 -11.000
Sum egenkapital -189.000 -276.000 -215.000 -165.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 744.000 659.000 598.000 671.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 383.000 383.000 506.000 831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.000 12.000 582.000 863.000 771.000
Andre inntekter 6.377.000 5.770.000 5.307.000 5.024.000 4.883.000
Driftsinntekter 6.529.000 5.782.000 5.889.000 5.887.000 5.654.000
Varekostnad 0 0 -508.000
Lønninger -3.158.000 -2.787.000 -2.881.000 -2.863.000 -2.663.000
Avskrivning -6.000 -22.000 -42.000 -42.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.278.000 -3.034.000 -3.017.000 -3.157.000 -2.346.000
Driftskostnader -6.442.000 -5.843.000 -5.940.000 -6.062.000 -5.571.000
Driftsresultat 87.000 -60.000 -50.000 -175.000 82.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 87.000 -61.000 -50.000 -175.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 18.000 14.000 56.000 98.000
Sum varige driftsmidler 13.000 18.000 14.000 56.000 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 18.000 14.000 56.000 98.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 89.000 128.000 132.000 108.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 452.000 235.000 237.000 342.000 631.000
Sum omløpsmidler 542.000 365.000 369.000 450.000 755.000
Sum eiendeler 555.000 383.000 383.000 506.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -276.000 -215.000 -165.000 -11.000
Sum egenkapital -189.000 -276.000 -215.000 -165.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 45.000 6.000 55.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 183.000 170.000 165.000 144.000 135.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 510.000 444.000 428.000 472.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 744.000 659.000 598.000 671.000 842.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 383.000 383.000 506.000 831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -202.000 -294.000 -229.000 -221.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9
Soliditet -34.1 -72.1 -56.1 -32.6 1.3
Resultatgrad 1.3 -1.0 -0.8 1.5
Rentedekningsgrad -60.0
Gjeldsgrad -3.9 -2.4 -2.8 -4.1 76.5
Total kapitalrentabilitet 15.7 -15.7 -13.1 -34.6 9.6
Signatur
19.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
SUND KVANUM KETIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex