Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekonsult AS
Juridisk navn:  Legekonsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71531722
Prestgardsvegen 16 Prestgardsvegen 16 Fax: 71531722
6630 Tingvoll 6630 Tingvoll
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 965615717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.29%
Resultat  
  
60.27%
Egenkapital  
  
16.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.001.000 751.000 1.440.000 1.692.000 2.224.000
Resultat: 359.000 224.000 19.000 13.000 11.000
Egenkapital: 1.873.000 1.612.000 1.431.000 1.419.000 1.415.000
Regnskap for  Legekonsult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.001.000 751.000 1.440.000 1.692.000 2.224.000
Driftskostnader -642.000 -525.000 -1.421.000 -1.675.000 -2.211.000
Driftsresultat 359.000 225.000 19.000 16.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -3.000 -3.000
Finans 0 -1.000 0 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 359.000 224.000 19.000 13.000 11.000
Skattekostnad -80.000 -43.000 -7.000 -9.000 -10.000
Årsresultat 279.000 181.000 12.000 4.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 597.000 515.000 559.000 578.000 593.000
Sum omløpsmidler 1.759.000 1.426.000 1.471.000 1.297.000 2.446.000
Sum eiendeler 2.356.000 1.941.000 2.030.000 1.875.000 3.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 1.512.000 1.331.000 1.319.000 1.315.000
Sum egenkapital 1.873.000 1.612.000 1.431.000 1.419.000 1.415.000
Sum langsiktig gjeld 43.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 440.000 329.000 598.000 457.000 1.624.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 1.941.000 2.029.000 1.876.000 3.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.001.000 751.000 1.440.000 1.692.000 2.064.000
Andre inntekter 0 0 0 0 160.000
Driftsinntekter 1.001.000 751.000 1.440.000 1.692.000 2.224.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -263.000 -142.000 -990.000 -1.106.000 -1.566.000
Avskrivning 0 0 -13.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -379.000 -383.000 -418.000 -563.000 -637.000
Driftskostnader -642.000 -525.000 -1.421.000 -1.675.000 -2.211.000
Driftsresultat 359.000 225.000 19.000 16.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -3.000 -3.000
Finans 0 -1.000 0 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 279.000 181.000 12.000 4.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 46.000 53.000 62.000
Fast eiendom 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 157.000 72.000 72.000 85.000 91.000
Sum varige driftsmidler 597.000 512.000 512.000 525.000 531.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 597.000 515.000 559.000 578.000 593.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 23.000 20.000 17.000 11.000
Andre fordringer 1.653.000 1.392.000 1.444.000 1.226.000 2.330.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 11.000 7.000 54.000 105.000
Sum omløpsmidler 1.759.000 1.426.000 1.471.000 1.297.000 2.446.000
Sum eiendeler 2.356.000 1.941.000 2.030.000 1.875.000 3.039.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 1.512.000 1.331.000 1.319.000 1.315.000
Sum egenkapital 1.873.000 1.612.000 1.431.000 1.419.000 1.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 -31.000 12.000 25.000 39.000
Betalbar skatt 77.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 12.000 12.000 55.000 162.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 348.000 575.000 376.000 1.423.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 329.000 598.000 457.000 1.624.000
Sum gjeld og egenkapital 2.356.000 1.941.000 2.029.000 1.876.000 3.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.319.000 1.097.000 873.000 840.000 822.000
Likviditetsgrad 1 4 4.3 2.5 2.8 1.5
Likviditetsgrad 2 4 4.3 2.5 2.8 1.6
Soliditet 79.5 8 70.5 75.6 46.6
Resultatgrad 35.9 3 1.3 0.9 0.6
Rentedekningsgrad 2 5.3 4.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 11.6 0.9 0.9 0.4
Signatur
26.02.2016
STYREFORMANNEN.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex