Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekontorene Centrum As
Juridisk navn:  Legekontorene Centrum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51412850
Postboks 96 Jon Torbergssons Vei 9 Fax:
4096 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 996709345
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/17/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Rogaland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.24%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.534.000 2.592.000 2.597.000 2.776.000 3.401.000
Resultat: 0 0 6.000 9.000 9.000
Egenkapital: 210.000 216.000 216.000 212.000 207.000
Regnskap for  Legekontorene Centrum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.534.000 2.592.000 2.597.000 2.776.000 3.401.000
Driftskostnader -2.532.000 -2.590.000 -2.588.000 -2.767.000 -3.392.000
Driftsresultat 1.000 2.000 10.000 10.000 9.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -2.000 0
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Resultat før skatt 0 6.000 9.000 9.000
Skattekostnad -6.000 0 -2.000 -3.000 -4.000
Årsresultat -6.000 0 4.000 5.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 14.000 43.000 77.000 141.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 1.044.000 894.000 906.000 591.000
Sum eiendeler 1.371.000 1.058.000 937.000 983.000 732.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 16.000 16.000 12.000 7.000
Sum egenkapital 210.000 216.000 216.000 212.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 841.000 721.000 771.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.372.000 1.057.000 937.000 983.000 732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.534.000 2.592.000 2.597.000 2.776.000 3.401.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.534.000 2.592.000 2.597.000 2.776.000 3.401.000
Varekostnad -362.000 -268.000 -305.000 -222.000 -332.000
Lønninger -1.023.000 -1.026.000 -1.057.000 -1.129.000 -1.683.000
Avskrivning -5.000 -32.000 -32.000 -33.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.142.000 -1.264.000 -1.194.000 -1.383.000 -1.328.000
Driftskostnader -2.532.000 -2.590.000 -2.588.000 -2.767.000 -3.392.000
Driftsresultat 1.000 2.000 10.000 10.000 9.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -2.000 0
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 0 4.000 5.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 4.000 6.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 6.000 38.000 70.000 130.000
Sum varige driftsmidler 1.000 6.000 38.000 70.000 130.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.000 14.000 43.000 77.000 141.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.269.000 975.000 797.000 738.000 222.000
Andre fordringer 0 56.000 56.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 69.000 41.000 111.000 313.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 1.044.000 894.000 906.000 591.000
Sum eiendeler 1.371.000 1.058.000 937.000 983.000 732.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 16.000 16.000 12.000 7.000
Sum egenkapital 210.000 216.000 216.000 212.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 495.000 622.000 561.000 454.000 145.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 65.000 61.000 60.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 602.000 152.000 99.000 257.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 1.162.000 841.000 721.000 771.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.372.000 1.057.000 937.000 983.000 732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 203.000 173.000 135.000 66.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 15.3 20.4 23.1 21.6 28.3
Resultatgrad 0.1 0.4 0.4 0.3
Rentedekningsgrad 1.0 1 2.5 5
Gjeldsgrad 5.5 3.9 3.3 3.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.2 1.2 1.1 1.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex