Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekontoret Fem Faste As
Juridisk navn:  Legekontoret Fem Faste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verftsgata 10 Verftsgata 10 Fax:
6416 Molde 6416 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 918436510
Aksjekapital: 42.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.28%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
40%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.272.000 4.417.000 4.238.000 4.085.000
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 42.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Legekontoret Fem Faste As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.272.000 4.417.000 4.238.000 4.085.000
Driftskostnader -4.216.000 -4.351.000 -4.174.000 -4.018.000
Driftsresultat 56.000 66.000 64.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -67.000 -65.000 -68.000
Finans -56.000 -67.000 -65.000 -68.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 917.000 1.026.000 1.244.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 1.028.000 792.000 649.000
Sum eiendeler 2.243.000 2.054.000 2.036.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 42.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.125.000 1.305.000 1.485.000 1.665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.076.000 719.000 521.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 2.243.000 2.054.000 2.036.000 2.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 55.000 93.000
Andre inntekter 4.272.000 4.400.000 4.184.000 3.992.000
Driftsinntekter 4.272.000 4.417.000 4.238.000 4.085.000
Varekostnad -100.000 -309.000 -272.000 -84.000
Lønninger -2.383.000 -2.436.000 -2.353.000 -2.373.000
Avskrivning -240.000 -247.000 -231.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.493.000 -1.359.000 -1.318.000 -1.313.000
Driftskostnader -4.216.000 -4.351.000 -4.174.000 -4.018.000
Driftsresultat 56.000 66.000 64.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -56.000 -67.000 -65.000 -68.000
Finans -56.000 -67.000 -65.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 917.000 1.026.000 1.244.000 1.475.000
Sum varige driftsmidler 917.000 1.026.000 1.244.000 1.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 917.000 1.026.000 1.244.000 1.475.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 344.000 0 26.000
Andre fordringer 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.326.000 684.000 792.000 621.000
Sum omløpsmidler 1.326.000 1.028.000 792.000 649.000
Sum eiendeler 2.243.000 2.054.000 2.036.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 42.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.125.000 1.305.000 1.485.000 1.665.000
Leverandørgjeld 270.000 355.000 167.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 143.000 142.000 133.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 652.000 221.000 211.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.076.000 719.000 521.000 429.000
Sum gjeld og egenkapital 2.243.000 2.054.000 2.036.000 2.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 309.000 271.000 220.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.5 1.5
Soliditet 1.9 1.5 1.5 1.4
Resultatgrad 1.3 1.5 1.5 1.6
Rentedekningsgrad 1.0 1 1 1
Gjeldsgrad 52.4 67.5 66.9 69.8
Total kapitalrentabilitet 2.5 3.2 3.1 3.2
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex