Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekontoret For Sjømenn, Bergen Bedriftshelsetjeneste Og Private Legekontor As
Juridisk navn:  Legekontoret For Sjømenn, Bergen Bedriftshelsetjeneste Og Private Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97650826
Strandgaten 18 Strandgaten 18 Fax: 55544031
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985849447
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/4/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ole Moen Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.62%
Resultat  
  
-10.7%
Egenkapital  
  
41.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.609.000 7.070.000 6.010.000 6.745.000 6.679.000
Resultat: 526.000 589.000 292.000 1.104.000 -114.000
Egenkapital: 1.391.000 980.000 746.000 1.027.000 154.000
Regnskap for  Legekontoret For Sjømenn, Bergen Bedriftshelsetjeneste Og Private Legekontor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.609.000 7.070.000 6.010.000 6.745.000 6.679.000
Driftskostnader -7.081.000 -6.481.000 -5.717.000 -5.635.000 -6.814.000
Driftsresultat 527.000 589.000 293.000 1.109.000 -135.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 22.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -6.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -5.000 22.000
Resultat før skatt 526.000 589.000 292.000 1.104.000 -114.000
Skattekostnad -115.000 -155.000 -72.000 -231.000 0
Årsresultat 410.000 434.000 219.000 873.000 -114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 94.000 29.000 34.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.917.000 1.443.000 1.987.000 912.000
Sum eiendeler 2.238.000 2.011.000 1.472.000 2.021.000 926.000
Sum opptjent egenkapital 1.291.000 880.000 646.000 927.000 54.000
Sum egenkapital 1.391.000 980.000 746.000 1.027.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848.000 1.031.000 726.000 994.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 2.239.000 2.011.000 1.472.000 2.021.000 926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.609.000 7.070.000 6.010.000 6.745.000 6.649.000
Andre inntekter 0 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 7.609.000 7.070.000 6.010.000 6.745.000 6.679.000
Varekostnad -1.409.000 -1.303.000 -599.000 -1.085.000 -1.692.000
Lønninger -3.953.000 -3.357.000 -3.380.000 -2.772.000 -2.833.000
Avskrivning -41.000 -61.000 -4.000 -1.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.678.000 -1.760.000 -1.734.000 -1.777.000 -2.278.000
Driftskostnader -7.081.000 -6.481.000 -5.717.000 -5.635.000 -6.814.000
Driftsresultat 527.000 589.000 293.000 1.109.000 -135.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 22.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -6.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -5.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -500.000 0 0
Årsresultat 410.000 434.000 219.000 873.000 -114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 94.000 29.000 34.000 14.000
Sum varige driftsmidler 53.000 94.000 29.000 34.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 94.000 29.000 34.000 14.000
Varebeholdning 42.000 42.000 46.000 21.000 37.000
Kundefordringer 343.000 344.000 155.000 226.000 251.000
Andre fordringer 97.000 77.000 117.000 98.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.703.000 1.455.000 1.124.000 1.642.000 576.000
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.917.000 1.443.000 1.987.000 912.000
Sum eiendeler 2.238.000 2.011.000 1.472.000 2.021.000 926.000
Sum opptjent egenkapital 1.291.000 880.000 646.000 927.000 54.000
Sum egenkapital 1.391.000 980.000 746.000 1.027.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 106.000 166.000 131.000 229.000 177.000
Betalbar skatt 115.000 155.000 72.000 231.000 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 201.000 235.000 195.000 214.000
Utbytte 0 -200.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 509.000 287.000 340.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 848.000 1.031.000 726.000 994.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 2.239.000 2.011.000 1.472.000 2.021.000 926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.337.000 886.000 717.000 993.000 140.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 2 2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.5 1.8 1.9 2 1.2
Soliditet 62.1 48.7 50.7 50.8 16.6
Resultatgrad 6.9 8.3 4.9 16.4 -2.0
Rentedekningsgrad 131.8 5 146.5 184.8
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1 1 5.0
Total kapitalrentabilitet 23.7 29.3 2 54.9 -12.2
Signatur
16.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex