Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekontoret I Laguneparken Da
Juridisk navn:  Legekontoret I Laguneparken Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Laguneveien 9 Laguneveien 9 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 923040412
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/14/2019
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.95%
Resultat  
  
98.11%
Egenkapital  
  
-3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.456.000 1.156.000 550.000
Resultat: -1.000 -53.000 0
Egenkapital: -55.000 -53.000 0
Regnskap for  Legekontoret I Laguneparken Da
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.456.000 1.156.000 550.000
Driftskostnader -1.457.000 -1.210.000 -550.000
Driftsresultat -1.000 -53.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000 -53.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000 -53.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0
Sum omløpsmidler 165.000 254.000 154.000
Sum eiendeler 181.000 254.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -53.000 0
Sum egenkapital -55.000 -53.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 307.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 254.000 154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.456.000 1.156.000 4.000
Andre inntekter 546.000
Driftsinntekter 1.456.000 1.156.000 550.000
Varekostnad -73.000 -83.000 -27.000
Lønninger -551.000 -432.000 -277.000
Avskrivning -7.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -826.000 -695.000 -246.000
Driftskostnader -1.457.000 -1.210.000 -550.000
Driftsresultat -1.000 -53.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000 -53.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 16.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 16.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 86.000 0
Andre fordringer 15.000 85.000 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 63.000 169.000 149.000
Sum omløpsmidler 165.000 254.000 154.000
Sum eiendeler 181.000 254.000 154.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -53.000 0
Sum egenkapital -55.000 -53.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 90.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 148.000 88.000 24.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 35.000 42.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 94.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 307.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 254.000 154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -53.000 0
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1
Soliditet -30.4 -20.9 0
Resultatgrad -0.1 -4.6 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -5.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 -20.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex