Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legekontoret Molde Brygge AS
Juridisk navn:  Legekontoret Molde Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71249460
Julsundvegen 2 Julsundvegen 2 Fax: 71249461
6412 Molde 6412 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 980379302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/3/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.85%
Resultat  
  
11.11%
Egenkapital  
  
-1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.994.000 4.952.000 4.642.000 4.638.000 4.808.000
Resultat: -8.000 -9.000 -22.000 -5.000 231.000
Egenkapital: 458.000 466.000 475.000 497.000 501.000
Regnskap for  Legekontoret Molde Brygge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.994.000 4.952.000 4.642.000 4.638.000 4.808.000
Driftskostnader -5.002.000 -4.962.000 -4.661.000 -4.634.000 -4.566.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -18.000 2.000 242.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -12.000
Finans -4.000 -7.000 -11.000
Resultat før skatt -8.000 -9.000 -22.000 -5.000 231.000
Skattekostnad 0 0 -59.000
Årsresultat -8.000 -9.000 -22.000 -5.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 540.000 457.000 402.000 496.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 796.000 825.000 630.000 1.005.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.253.000 1.227.000 1.126.000 1.391.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 366.000 375.000 397.000 401.000
Sum egenkapital 458.000 466.000 475.000 497.000 501.000
Sum langsiktig gjeld 0 46.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 786.000 752.000 583.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.252.000 1.227.000 1.126.000 1.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 4.994.000 4.952.000 4.642.000 4.638.000 4.808.000
Driftsinntekter 4.994.000 4.952.000 4.642.000 4.638.000 4.808.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.285.000 -2.234.000 -2.176.000 -2.095.000 -2.119.000
Avskrivning -90.000 -118.000 -94.000 -85.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.627.000 -2.610.000 -2.391.000 -2.454.000 -2.371.000
Driftskostnader -5.002.000 -4.962.000 -4.661.000 -4.634.000 -4.566.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -18.000 2.000 242.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -12.000
Finans -4.000 -7.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 -9.000 -22.000 -5.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 289.000 289.000 300.000 340.000 177.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 168.000 102.000 156.000 210.000
Sum varige driftsmidler 405.000 457.000 402.000 496.000 386.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 540.000 457.000 402.000 496.000 386.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 369.000
Andre fordringer 581.000 326.000 338.000 451.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 667.000 469.000 487.000 179.000 636.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 796.000 825.000 630.000 1.005.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.253.000 1.227.000 1.126.000 1.391.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 366.000 375.000 397.000 401.000
Sum egenkapital 458.000 466.000 475.000 497.000 501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 47.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 46.000 157.000
Leverandørgjeld 375.000 229.000 434.000 135.000 266.000
Betalbar skatt 0 0 60.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 127.000 109.000 100.000 80.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 830.000 431.000 209.000 302.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 786.000 752.000 583.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.252.000 1.227.000 1.126.000 1.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 10.000 73.000 47.000 272.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.1 1.1 1.4
Soliditet 25.6 37.2 38.7 44.1 3
Resultatgrad -0.2 -0.2 -0.4 0 5
Rentedekningsgrad -4.5 0.3 20.2
Gjeldsgrad 2.9 1.7 1.6 1.3 1.8
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.7 -1.5 0.2 17.5
Signatur
02.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.04.2020
Prokura hver for seg
Borgen Sverre Torstein
Prokura hver for seg
Brakstad Fiske Jorunn Marie
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex