Legene Borettslag
Juridisk navn:  Legene Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 316 C/O Vestbo Bbl Avd. Stord Torget 8 Fax:
5402 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 850278822
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 6/23/1969
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
1.31%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-56.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 310.000 306.000 266.000 266.000 266.000
Resultat: -108.000 -108.000 20.000 20.000 79.000
Egenkapital: -298.000 -190.000 -81.000 -102.000 -122.000
Regnskap for  Legene Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 310.000 306.000 266.000 266.000 266.000
Driftskostnader -399.000 -389.000 -219.000 -222.000 -165.000
Driftsresultat -89.000 -83.000 47.000 44.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -25.000 -26.000 -24.000 -23.000
Finans -19.000 -25.000 -26.000 -24.000 -23.000
Resultat før skatt -108.000 -108.000 20.000 20.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -108.000 -108.000 20.000 20.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Sum omløpsmidler 357.000 134.000 166.000 219.000
Sum eiendeler 896.000 1.253.000 1.030.000 1.062.000 1.115.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -190.000 -82.000 -102.000 -123.000
Sum egenkapital -298.000 -190.000 -81.000 -102.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.431.000 1.104.000 1.164.000 1.224.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 12.000 7.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 897.000 1.254.000 1.030.000 1.063.000 1.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 310.000 306.000 266.000 266.000 266.000
Driftsinntekter 310.000 306.000 266.000 266.000 266.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -10.000 -11.000 -11.000 -11.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -389.000 -378.000 -208.000 -211.000 -165.000
Driftskostnader -399.000 -389.000 -219.000 -222.000 -165.000
Driftsresultat -89.000 -83.000 47.000 44.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -25.000 -26.000 -24.000 -23.000
Finans -19.000 -25.000 -26.000 -24.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -108.000 -108.000 20.000 20.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 896.000 896.000 896.000 896.000 896.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 357.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 166.000 219.000
Sum omløpsmidler 357.000 134.000 166.000 219.000
Sum eiendeler 896.000 1.253.000 1.030.000 1.062.000 1.115.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -190.000 -82.000 -102.000 -123.000
Sum egenkapital -298.000 -190.000 -81.000 -102.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.173.000 1.431.000 1.104.000 1.164.000 1.224.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 7.000 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 12.000 7.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 897.000 1.254.000 1.030.000 1.063.000 1.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 345.000 127.000 166.000 206.000
Likviditetsgrad 1 29.8 19.1 16.8
Likviditetsgrad 2 29.8 19.1 0 16.8
Soliditet -33.2 -15.2 -7.9 -9.6 -10.9
Resultatgrad -28.7 -27.1 17.7 16.5 38.3
Rentedekningsgrad -4.7 -3.3 1.8 1.8 4.4
Gjeldsgrad -4.0 -7.6 -13.7 -11.4 -10.1
Total kapitalrentabilitet -9.9 -6.6 4.6 4.1 9.1
Signatur
25.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2022
Prokura
Losvik Trond Åge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex