Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legene I Berstadhuset Da
Juridisk navn:  Legene I Berstadhuset Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valkendorfsgaten 9 Valkendorfsgaten 9 Fax:
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918397078
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.043.000
Resultat: 0
Egenkapital: -136.000
Regnskap for  Legene I Berstadhuset Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.043.000
Driftskostnader -2.035.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000
Sum omløpsmidler 226.000
Sum eiendeler 246.000
Sum opptjent egenkapital -136.000
Sum egenkapital -136.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 382.000
Sum gjeld og egenkapital 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 2.043.000
Driftsinntekter 2.043.000
Varekostnad
Lønninger -850.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.180.000
Driftskostnader -2.035.000
Driftsresultat 8.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 20.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 217.000
Sum omløpsmidler 226.000
Sum eiendeler 246.000
Sum opptjent egenkapital -136.000
Sum egenkapital -136.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 38.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 65.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 280.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000
Sum gjeld og egenkapital 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -156.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -55.3
Resultatgrad 0.4
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad -2.8
Total kapitalrentabilitet 3.3
Signatur
11.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex