Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legene Toft & Fosse DA
Juridisk navn:  Legene Toft & Fosse DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55541140
Nygårdsgaten 4 Nygårdsgaten 4 Fax: 55541141
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 888289542
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/30/2005
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.36%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.000 33.000 42.000 60.000 250.000
Resultat: 0 0 0 -7.000 -11.000
Egenkapital: 43.000 43.000 43.000 43.000 50.000
Regnskap for  Legene Toft & Fosse DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.000 33.000 42.000 60.000 250.000
Driftskostnader -20.000 -32.000 -39.000 -63.000 -258.000
Driftsresultat 2.000 0 3.000 -3.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 0 0 0 -7.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -7.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum omløpsmidler 57.000 53.000 115.000 39.000 37.000
Sum eiendeler 57.000 53.000 127.000 57.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 43.000 43.000 43.000 50.000
Sum egenkapital 43.000 43.000 43.000 43.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 10.000 84.000 14.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 53.000 127.000 57.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 33.000 42.000 60.000 250.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 21.000 33.000 42.000 60.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -9.000
Avskrivning 0 -12.000 -5.000 -8.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -20.000 -34.000 -55.000 -238.000
Driftskostnader -20.000 -32.000 -39.000 -63.000 -258.000
Driftsresultat 2.000 0 3.000 -3.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -1.000 -3.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -7.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 18.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 65.000 107.000 65.000 65.000
Andre fordringer 0 0 0 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 8.000 0 0
Sum omløpsmidler 57.000 53.000 115.000 39.000 37.000
Sum eiendeler 57.000 53.000 127.000 57.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 43.000 43.000 43.000 50.000
Sum egenkapital 43.000 43.000 43.000 43.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 10.000 84.000 4.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 9.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 10.000 84.000 14.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 53.000 127.000 57.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 43.000 31.000 25.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.3 1.4 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 4.1 5.3 1.4 2.8 2.9
Soliditet 75.4 81.1 33.9 75.4 79.4
Resultatgrad 9.5 0 7.1 -5.0 -3.2
Rentedekningsgrad 1 0 1 -0.8 -2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 0 2.4 -5.3 -12.7
Signatur
06.11.2020
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex