Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legepraksis Dragomir Zubac AS
Juridisk navn:  Legepraksis Dragomir Zubac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55341892
Kringsjåveien 33 Kringsjåveien 33 Fax:
5162 Laksevåg 5162 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995679787
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.53%
Resultat  
  
-116.06%
Egenkapital  
  
-96.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 505.000 3.749.000 3.662.000 3.713.000 4.061.000
Resultat: -189.000 1.177.000 1.040.000 1.287.000 1.257.000
Egenkapital: 32.000 1.021.000 101.000 101.000 104.000
Regnskap for  Legepraksis Dragomir Zubac AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 505.000 3.749.000 3.662.000 3.713.000 4.061.000
Driftskostnader -690.000 -2.571.000 -2.620.000 -2.426.000 -2.805.000
Driftsresultat -185.000 1.179.000 1.042.000 1.288.000 1.255.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Finans -4.000 -2.000 -2.000 0 1.000
Resultat før skatt -189.000 1.177.000 1.040.000 1.287.000 1.257.000
Skattekostnad -257.000 -222.000 -290.000 -296.000
Årsresultat -189.000 920.000 818.000 997.000 961.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 27.000 0 0
Sum omløpsmidler 961.000 1.628.000 1.559.000 1.765.000 1.900.000
Sum eiendeler 961.000 1.644.000 1.586.000 1.765.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 921.000 1.000 1.000 4.000
Sum egenkapital 32.000 1.021.000 101.000 101.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 929.000 624.000 1.485.000 1.664.000 1.795.000
Sum gjeld og egenkapital 961.000 1.645.000 1.586.000 1.765.000 1.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 271.000 3.749.000 3.662.000 3.713.000 4.061.000
Andre inntekter 234.000 0 0 0
Driftsinntekter 505.000 3.749.000 3.662.000 3.713.000 4.061.000
Varekostnad -14.000 -59.000 -102.000 -76.000 -79.000
Lønninger -491.000 -2.041.000 -2.008.000 -1.773.000 -2.078.000
Avskrivning -10.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -461.000 -506.000 -577.000 -648.000
Driftskostnader -690.000 -2.571.000 -2.620.000 -2.426.000 -2.805.000
Driftsresultat -185.000 1.179.000 1.042.000 1.288.000 1.255.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Finans -4.000 -2.000 -2.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -819.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat -189.000 920.000 818.000 997.000 961.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 27.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 27.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 1.000
Andre fordringer 0 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 961.000 1.628.000 1.559.000 1.754.000 1.867.000
Sum omløpsmidler 961.000 1.628.000 1.559.000 1.765.000 1.900.000
Sum eiendeler 961.000 1.644.000 1.586.000 1.765.000 1.900.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 921.000 1.000 1.000 4.000
Sum egenkapital 32.000 1.021.000 101.000 101.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 257.000 222.000 290.000 296.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 164.000 149.000 159.000 238.000
Utbytte -800.000 -819.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 122.000 202.000 296.000 215.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 624.000 1.485.000 1.664.000 1.795.000
Sum gjeld og egenkapital 961.000 1.645.000 1.586.000 1.765.000 1.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 1.004.000 74.000 101.000 105.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.6 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 2.6 1 1.1 1.1
Soliditet 3.3 62.1 6.4 5.7 5.5
Resultatgrad -36.6 31.4 28.5 34.7 30.9
Rentedekningsgrad -46.3 589.5 347.3 1
Gjeldsgrad 29.0 0.6 14.7 16.5 17.3
Total kapitalrentabilitet -19.3 71.7 65.8 7 66.1
Signatur
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex