Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legeseksjonen As
Juridisk navn:  Legeseksjonen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97738466
Solbakken 17C Solbakken 17C Fax:
6429 Molde 6429 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 915615570
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.1%
Resultat  
  
20.19%
Egenkapital  
  
32.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 845.000 804.000 832.000 825.000 812.000
Resultat: 381.000 317.000 350.000 350.000 133.000
Egenkapital: 394.000 297.000 250.000 181.000 115.000
Regnskap for  Legeseksjonen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 845.000 804.000 832.000 825.000 812.000
Driftskostnader -374.000 -363.000 -368.000 -362.000 -521.000
Driftsresultat 471.000 441.000 464.000 463.000 291.000
Finansinntekter 2.000 7.000 7.000 9.000 36.000
Finanskostnader -92.000 -132.000 -121.000 -122.000 -194.000
Finans -90.000 -125.000 -114.000 -113.000 -158.000
Resultat før skatt 381.000 317.000 350.000 350.000 133.000
Skattekostnad -84.000 -70.000 -81.000 -84.000 -37.000
Årsresultat 297.000 247.000 269.000 266.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.167.000 3.308.000 3.451.000 3.595.000 3.743.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.077.000 1.143.000 1.222.000 1.047.000
Sum eiendeler 4.148.000 4.385.000 4.594.000 4.817.000 4.790.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 267.000 220.000 151.000 85.000
Sum egenkapital 394.000 297.000 250.000 181.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.750.000 4.050.000 4.350.000 4.650.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 339.000 294.000 286.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 4.148.000 4.386.000 4.594.000 4.817.000 4.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 114.000 115.000 121.000 260.000
Andre inntekter 727.000 690.000 716.000 704.000 551.000
Driftsinntekter 845.000 804.000 832.000 825.000 812.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -148.000 -148.000 -148.000 -148.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -215.000 -220.000 -214.000 -373.000
Driftskostnader -374.000 -363.000 -368.000 -362.000 -521.000
Driftsresultat 471.000 441.000 464.000 463.000 291.000
Finansinntekter 2.000 7.000 7.000 9.000 36.000
Finanskostnader -92.000 -132.000 -121.000 -122.000 -194.000
Finans -90.000 -125.000 -114.000 -113.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0
Årsresultat 297.000 247.000 269.000 266.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 14.000 9.000 5.000 6.000
Fast eiendom 3.145.000 3.293.000 3.441.000 3.589.000 3.737.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.145.000 3.293.000 3.441.000 3.589.000 3.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.167.000 3.308.000 3.451.000 3.595.000 3.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -8.000 179.000 0 232.000 0
Andre fordringer 6.000 62.000 68.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 982.000 836.000 1.076.000 990.000 1.043.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.077.000 1.143.000 1.222.000 1.047.000
Sum eiendeler 4.148.000 4.385.000 4.594.000 4.817.000 4.790.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 267.000 220.000 151.000 85.000
Sum egenkapital 394.000 297.000 250.000 181.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.750.000 4.050.000 4.350.000 4.650.000
Leverandørgjeld 76.000 64.000 9.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 91.000 75.000 85.000 84.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld -63.000 0 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 339.000 294.000 286.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 4.148.000 4.386.000 4.594.000 4.817.000 4.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 677.000 738.000 849.000 936.000 1.022.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 3.9 4.3 41.9
Likviditetsgrad 2 3.2 3.2 3.9 4.3 41.9
Soliditet 9.5 6.8 5.4 3.8 2.4
Resultatgrad 55.7 54.9 55.8 56.1 35.8
Rentedekningsgrad 5.1 3.3 3.8 3.8 1.5
Gjeldsgrad 9.5 13.8 17.4 25.6 40.7
Total kapitalrentabilitet 11.4 10.2 10.3 9.8 6.8
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex