Legesenteret AS
Juridisk navn:  Legesenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70048052
Dalevegen 28A Dalevegen 28A Fax:
6153 Ørsta 6153 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 939161171
Aksjekapital: 112.476 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.92%
Resultat  
  
-33.7%
Egenkapital  
  
14.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.584.000 12.184.000 11.119.000 10.882.000 8.581.000
Resultat: 1.137.000 1.715.000 656.000 898.000 825.000
Egenkapital: 4.198.000 3.675.000 2.702.000 2.191.000 1.343.000
Regnskap for  Legesenteret AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.584.000 12.184.000 11.119.000 10.882.000 8.581.000
Driftskostnader -10.403.000 -10.412.000 -10.389.000 -9.915.000 -7.757.000
Driftsresultat 1.181.000 1.772.000 729.000 967.000 825.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 2.000
Finanskostnader -46.000 -59.000 -76.000 -77.000 -1.000
Finans -45.000 -58.000 -74.000 -70.000 1.000
Resultat før skatt 1.137.000 1.715.000 656.000 898.000 825.000
Skattekostnad -250.000 -378.000 -145.000 -206.000 -206.000
Årsresultat 887.000 1.337.000 511.000 692.000 620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.737.000 1.848.000 2.080.000 2.423.000 105.000
Sum omløpsmidler 5.321.000 4.620.000 3.685.000 3.310.000 2.747.000
Sum eiendeler 7.058.000 6.468.000 5.765.000 5.733.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 3.346.000 2.824.000 1.850.000 1.340.000 1.011.000
Sum egenkapital 4.198.000 3.675.000 2.702.000 2.191.000 1.343.000
Sum langsiktig gjeld 1.125.000 1.313.000 1.500.000 1.889.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 1.479.000 1.563.000 1.652.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 7.058.000 6.468.000 5.765.000 5.733.000 2.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 11.584.000 12.184.000 11.119.000 10.882.000 8.581.000
Driftsinntekter 11.584.000 12.184.000 11.119.000 10.882.000 8.581.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.501.000 -5.519.000 -5.455.000 -5.035.000 -4.466.000
Avskrivning -365.000 -429.000 -415.000 -278.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.419.000 -4.366.000 -4.335.000 -4.414.000 -3.122.000
Driftskostnader -10.403.000 -10.412.000 -10.389.000 -9.915.000 -7.757.000
Driftsresultat 1.181.000 1.772.000 729.000 967.000 825.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 2.000
Finanskostnader -46.000 -59.000 -76.000 -77.000 -1.000
Finans -45.000 -58.000 -74.000 -70.000 1.000
Konsernbidrag -523.000 -1.337.000 -511.000 -328.000 -296.000
Utbytte -364.000 0 -364.000 -324.000
Årsresultat 887.000 1.337.000 511.000 692.000 620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 61.000 102.000 176.000 167.000 0
Driftsløsøre 1.676.000 1.745.000 1.904.000 2.257.000 79.000
Sum varige driftsmidler 1.737.000 1.848.000 2.080.000 2.423.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.737.000 1.848.000 2.080.000 2.423.000 105.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 422.000 542.000 274.000 199.000 227.000
Andre fordringer 763.000 742.000 743.000 545.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.136.000 3.336.000 2.668.000 2.566.000 2.027.000
Sum omløpsmidler 5.321.000 4.620.000 3.685.000 3.310.000 2.747.000
Sum eiendeler 7.058.000 6.468.000 5.765.000 5.733.000 2.852.000
Sum opptjent egenkapital 3.346.000 2.824.000 1.850.000 1.340.000 1.011.000
Sum egenkapital 4.198.000 3.675.000 2.702.000 2.191.000 1.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 54.000 55.000 43.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.125.000 1.313.000 1.500.000 1.889.000 0
Leverandørgjeld 292.000 213.000 249.000 388.000 293.000
Betalbar skatt 242.000 378.000 133.000 137.000 211.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 280.000 282.000 237.000 198.000
Utbytte -364.000 0 -364.000 -324.000
Annen kortsiktig gjeld 943.000 608.000 899.000 890.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 1.479.000 1.563.000 1.652.000 1.509.000
Sum gjeld og egenkapital 7.058.000 6.468.000 5.765.000 5.733.000 2.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.586.000 3.141.000 2.122.000 1.658.000 1.238.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.1 2.4 2 1.8
Likviditetsgrad 2 3.1 3.1 2.4 2 1.8
Soliditet 59.5 56.8 46.9 38.2 47.1
Resultatgrad 10.2 14.5 6.6 8.9 9.6
Rentedekningsgrad 25.7 30.0 9.6 12.6 8
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.1 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.7 27.4 12.7 1 2
Signatur
14.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex