Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legesenteret Mariero As
Juridisk navn:  Legesenteret Mariero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51812250
Postboks 6048 Langflåtveien 38 Fax:
4088 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916374038
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.52%
Resultat  
  
308.63%
Egenkapital  
  
201.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.999.000 3.554.000 3.598.000 3.839.000 3.464.000
Resultat: 411.000 -197.000 -191.000 239.000 -8.000
Egenkapital: 178.000 -175.000 22.000 214.000 36.000
Regnskap for  Legesenteret Mariero As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.999.000 3.554.000 3.598.000 3.839.000 3.464.000
Driftskostnader -3.587.000 -3.751.000 -3.790.000 -3.599.000 -3.471.000
Driftsresultat 411.000 -197.000 -191.000 240.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 411.000 -197.000 -191.000 239.000 -8.000
Skattekostnad -59.000 0 0 -61.000 1.000
Årsresultat 352.000 -197.000 -191.000 178.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 103.000 120.000 127.000 220.000
Sum omløpsmidler 575.000 119.000 323.000 493.000 522.000
Sum eiendeler 622.000 222.000 443.000 620.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 -205.000 -8.000 184.000 6.000
Sum egenkapital 178.000 -175.000 22.000 214.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 396.000 422.000 406.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 221.000 444.000 620.000 742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.999.000 3.554.000 3.598.000 3.839.000 3.464.000
Driftsinntekter 3.999.000 3.554.000 3.598.000 3.839.000 3.464.000
Varekostnad -255.000 -374.000 -333.000 -352.000 -316.000
Lønninger -1.877.000 -1.890.000 -1.932.000 -1.889.000 -1.779.000
Avskrivning -55.000 -77.000 -97.000 -93.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.400.000 -1.410.000 -1.428.000 -1.265.000 -1.284.000
Driftskostnader -3.587.000 -3.751.000 -3.790.000 -3.599.000 -3.471.000
Driftsresultat 411.000 -197.000 -191.000 240.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 -197.000 -191.000 178.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 103.000 120.000 127.000 220.000
Sum varige driftsmidler 47.000 103.000 120.000 127.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 103.000 120.000 127.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 574.000 78.000 323.000 493.000 522.000
Sum omløpsmidler 575.000 119.000 323.000 493.000 522.000
Sum eiendeler 622.000 222.000 443.000 620.000 742.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 -205.000 -8.000 184.000 6.000
Sum egenkapital 178.000 -175.000 22.000 214.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000
Leverandørgjeld 76.000 101.000 116.000 49.000 106.000
Betalbar skatt 59.000 0 0 66.000 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 97.000 98.000 93.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 199.000 207.000 198.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 396.000 422.000 406.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 221.000 444.000 620.000 742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 -277.000 -99.000 87.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.8 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.8 1.2 0.7
Soliditet 28.6 -79.2 5 34.5 4.9
Resultatgrad 10.3 -5.5 -5.3 6.3 -0.3
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 2.5 -2.3 19.2 1.9 19.6
Total kapitalrentabilitet 66.0 -89.1 38.7 -1.2
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex