Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leggeteknikk AS
Juridisk navn:  Leggeteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90078666
Vestlibakken 6 Vestlibakken 6 Fax: 51617666
4330 Ålgård 4330 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 939522085
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.12%
Resultat  
  
-298.25%
Egenkapital  
  
-4.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.279.000 4.229.000 1.960.000 808.000 1.243.000
Resultat: -452.000 228.000 611.000 233.000 11.630.000
Egenkapital: 1.254.000 1.315.000 1.087.000 100.000 10.594.000
Regnskap for  Leggeteknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.279.000 4.229.000 1.960.000 808.000 1.243.000
Driftskostnader -7.714.000 -4.000.000 -1.349.000 -568.000 -1.478.000
Driftsresultat -435.000 229.000 611.000 241.000 -235.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 11.881.000
Finanskostnader -18.000 -2.000 -3.000 -9.000 -16.000
Finans -18.000 -1.000 0 -8.000 11.865.000
Resultat før skatt -452.000 228.000 611.000 233.000 11.630.000
Skattekostnad 86.000 0 83.000 65.000 76.000
Årsresultat -366.000 228.000 694.000 297.000 11.706.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 699.000 104.000 8.000 37.000 76.000
Sum omløpsmidler 2.559.000 2.049.000 2.727.000 12.091.000 11.357.000
Sum eiendeler 3.258.000 2.153.000 2.735.000 12.128.000 11.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.154.000 1.215.000 987.000 0 10.494.000
Sum egenkapital 1.254.000 1.315.000 1.087.000 100.000 10.594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.004.000 837.000 1.648.000 12.029.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 3.258.000 2.152.000 2.735.000 12.129.000 11.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.279.000 4.229.000 1.879.000 472.000 1.243.000
Andre inntekter 0 81.000 337.000 0
Driftsinntekter 7.279.000 4.229.000 1.960.000 808.000 1.243.000
Varekostnad -1.884.000 -1.710.000 -462.000 -73.000 -241.000
Lønninger -3.020.000 -1.128.000 -333.000 -230.000 -328.000
Avskrivning -117.000 -14.000 -29.000 -39.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.693.000 -1.148.000 -525.000 -226.000 -782.000
Driftskostnader -7.714.000 -4.000.000 -1.349.000 -568.000 -1.478.000
Driftsresultat -435.000 229.000 611.000 241.000 -235.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 11.881.000
Finanskostnader -18.000 -2.000 -3.000 -9.000 -16.000
Finans -18.000 -1.000 0 -8.000 11.865.000
Konsernbidrag 305.000 0 0 -11.021.000 255.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -366.000 228.000 694.000 297.000 11.706.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 518.000 48.000 8.000 37.000 76.000
Driftsløsøre 181.000 56.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 699.000 104.000 8.000 37.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 699.000 104.000 8.000 37.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.385.000 361.000 1.162.000 194.000 137.000
Andre fordringer 132.000 7.000 57.000 13.000 11.168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 180.000 1.209.000 668.000 542.000 51.000
Sum omløpsmidler 2.559.000 2.049.000 2.727.000 12.091.000 11.357.000
Sum eiendeler 3.258.000 2.153.000 2.735.000 12.128.000 11.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.154.000 1.215.000 987.000 0 10.494.000
Sum egenkapital 1.254.000 1.315.000 1.087.000 100.000 10.594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 149.000 139.000 910.000 11.947.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 419.000 197.000 331.000 39.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 522.000 291.000 277.000 24.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 915.000 210.000 130.000 18.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 2.004.000 837.000 1.648.000 12.029.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 3.258.000 2.152.000 2.735.000 12.129.000 11.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 1.212.000 1.079.000 62.000 10.518.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.4 1.7 1 13.5
Likviditetsgrad 2 1.3 2.4 1.7 1 13.5
Soliditet 38.5 61.1 39.7 0.8 92.7
Resultatgrad -6.0 5.4 31.2 29.8 -18.9
Rentedekningsgrad -24.2 114.5 203.7 26.8 -14.7
Gjeldsgrad 1.6 0.6 1.5 120.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -13.4 10.7 22.4 2 101.9
Signatur
16.05.2022
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex