Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leica Geosystems AS
Juridisk navn:  Leica Geosystems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22821200
Postboks 502 Økern Sven Oftedals vei 10 Fax: 22886081
0512 Oslo 950 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942216076
Aksjekapital: 1.377.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 12/4/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.83%
Resultat  
  
-25.87%
Egenkapital  
  
6.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 274.970.000 330.630.000 333.664.000 332.461.000 283.478.000
Resultat: 10.517.000 14.188.000 17.209.000 19.911.000 24.047.000
Egenkapital: 105.001.000 98.651.000 87.433.000 72.847.000 58.110.000
Regnskap for  Leica Geosystems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 274.970.000 330.630.000 333.664.000 332.461.000 283.478.000
Driftskostnader -265.129.000 -317.740.000 -316.790.000 -313.240.000 -260.227.000
Driftsresultat 9.840.000 12.890.000 16.874.000 19.221.000 23.252.000
Finansinntekter 874.000 1.296.000 538.000 973.000 945.000
Finanskostnader -197.000 1.000 -204.000 -283.000 -149.000
Finans 677.000 1.297.000 334.000 690.000 796.000
Resultat før skatt 10.517.000 14.188.000 17.209.000 19.911.000 24.047.000
Skattekostnad -2.673.000 -3.120.000 -4.167.000 -4.984.000 -5.359.000
Årsresultat 7.844.000 11.067.000 13.042.000 14.927.000 18.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.116.000 8.472.000 11.178.000 7.291.000 6.431.000
Sum omløpsmidler 221.793.000 195.281.000 166.054.000 159.452.000 133.693.000
Sum eiendeler 229.909.000 203.753.000 177.232.000 166.743.000 140.124.000
Sum opptjent egenkapital 103.624.000 97.274.000 86.056.000 71.470.000 56.733.000
Sum egenkapital 105.001.000 98.651.000 87.433.000 72.847.000 58.110.000
Sum langsiktig gjeld 4.119.000 2.897.000 3.875.000 0 3.769.000
Sum kortsiktig gjeld 120.789.000 102.205.000 85.925.000 93.896.000 78.245.000
Sum gjeld og egenkapital 229.909.000 203.753.000 177.233.000 166.743.000 140.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 274.970.000 330.630.000 333.664.000 332.461.000 283.478.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 274.970.000 330.630.000 333.664.000 332.461.000 283.478.000
Varekostnad -176.909.000 -218.330.000 -222.579.000 -224.984.000 -182.494.000
Lønninger -53.714.000 -63.520.000 -58.418.000 -59.950.000 -45.345.000
Avskrivning -2.168.000 -2.448.000 -2.973.000 -1.022.000 -1.362.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.338.000 -33.442.000 -32.820.000 -27.284.000 -31.026.000
Driftskostnader -265.129.000 -317.740.000 -316.790.000 -313.240.000 -260.227.000
Driftsresultat 9.840.000 12.890.000 16.874.000 19.221.000 23.252.000
Finansinntekter 874.000 1.296.000 538.000 973.000 945.000
Finanskostnader -197.000 1.000 -204.000 -283.000 -149.000
Finans 677.000 1.297.000 334.000 690.000 796.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.844.000 11.067.000 13.042.000 14.927.000 18.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.637.000 3.595.000 3.257.000 3.412.000 3.671.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 23.000 49.000
Driftsløsøre 2.479.000 4.877.000 7.921.000 3.856.000 2.712.000
Sum varige driftsmidler 2.479.000 4.877.000 7.921.000 3.880.000 2.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.116.000 8.472.000 11.178.000 7.291.000 6.431.000
Varebeholdning 32.487.000 29.204.000 26.696.000 27.151.000 21.618.000
Kundefordringer 61.256.000 43.877.000 60.870.000 46.002.000 48.592.000
Andre fordringer 124.222.000 118.266.000 74.579.000 82.745.000 59.859.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.829.000 3.934.000 3.909.000 3.554.000 3.623.000
Sum omløpsmidler 221.793.000 195.281.000 166.054.000 159.452.000 133.693.000
Sum eiendeler 229.909.000 203.753.000 177.232.000 166.743.000 140.124.000
Sum opptjent egenkapital 103.624.000 97.274.000 86.056.000 71.470.000 56.733.000
Sum egenkapital 105.001.000 98.651.000 87.433.000 72.847.000 58.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.119.000 2.897.000 3.875.000 0 3.769.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.119.000 2.897.000 3.875.000 0 3.769.000
Leverandørgjeld 38.816.000 28.290.000 24.809.000 34.196.000 33.803.000
Betalbar skatt 3.942.000 3.501.000 4.028.000 4.725.000 6.529.000
Skyldig offentlige avgifter 16.641.000 15.195.000 18.066.000 17.597.000 8.162.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.303.000 55.220.000 39.022.000 37.379.000 29.751.000
Sum kortsiktig gjeld 120.789.000 102.205.000 85.925.000 93.896.000 78.245.000
Sum gjeld og egenkapital 229.909.000 203.753.000 177.233.000 166.743.000 140.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.004.000 93.076.000 80.129.000 65.556.000 55.448.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4
Soliditet 45.7 48.4 49.3 43.7 41.5
Resultatgrad 3.6 3.9 5.1 5.8 8.2
Rentedekningsgrad 49.9 82.7 67.9 156.1
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.7 7 9.8 12.1 17.3
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex