Leirvik Legekontor As
Juridisk navn:  Leirvik Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53403290
Vikabrekko 11 Vikabrekko 11 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 997074149
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.52%
Resultat  
  
-115.02%
Egenkapital  
  
-15.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Resultat: -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Egenkapital: 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Regnskap for  Leirvik Legekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Driftskostnader -3.321.000 -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000
Driftsresultat -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Skattekostnad -54.000 0 0 0
Årsresultat -44.000 239.000 86.000 -100.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum omløpsmidler 463.000 472.000 333.000 243.000 301.000
Sum eiendeler 608.000 606.000 342.000 270.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 171.000 -69.000 -155.000 -55.000
Sum egenkapital 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380.000 334.000 311.000 324.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 606.000 343.000 270.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.276.000 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000
Varekostnad -364.000 -269.000 -341.000 -384.000 -315.000
Lønninger -1.521.000 -1.322.000 -1.301.000 -1.300.000 -1.281.000
Avskrivning -58.000 -41.000 -18.000 -49.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.378.000 -1.302.000 -1.227.000 -1.271.000 -1.166.000
Driftskostnader -3.321.000 -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000
Driftsresultat -44.000 293.000 86.000 -100.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 239.000 86.000 -100.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum varige driftsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145.000 134.000 9.000 27.000 57.000
Varebeholdning 93.000 120.000 103.000 117.000 85.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 35.000 33.000 25.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 317.000 198.000 101.000 190.000
Sum omløpsmidler 463.000 472.000 333.000 243.000 301.000
Sum eiendeler 608.000 606.000 342.000 270.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 171.000 -69.000 -155.000 -55.000
Sum egenkapital 228.000 271.000 32.000 -54.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 26.000 70.000 71.000 17.000
Betalbar skatt 54.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 66.000 69.000 68.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 188.000 172.000 186.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 334.000 311.000 324.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 606.000 343.000 270.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 138.000 22.000 -81.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.7 0.4 0.7
Soliditet 37.5 44.8 9.3 12.9
Resultatgrad -1.3 9.1 2.9 -3.4 4.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.2 9.7 6.8
Total kapitalrentabilitet -7.2 48.4 25.1 38.9
Signatur
22.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex