Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirvik Legekontor As
Juridisk navn:  Leirvik Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53403290
Vikabrekko 11 Vikabrekko 11 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 997074149
Aksjekapital: 100.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.54%
Resultat  
  
240.7%
Egenkapital  
  
746.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000 2.755.000
Resultat: 293.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Egenkapital: 271.000 32.000 -54.000 46.000 -93.000
Regnskap for  Leirvik Legekontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000 2.755.000
Driftskostnader -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000 -2.871.000
Driftsresultat 293.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 293.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Skattekostnad -54.000 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 9.000 27.000 57.000 107.000
Sum omløpsmidler 472.000 333.000 243.000 301.000 222.000
Sum eiendeler 606.000 342.000 270.000 358.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 -69.000 -155.000 -55.000 -194.000
Sum egenkapital 271.000 32.000 -54.000 46.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 311.000 324.000 311.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 343.000 270.000 357.000 330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000 2.755.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.227.000 2.973.000 2.904.000 2.952.000 2.755.000
Varekostnad -269.000 -341.000 -384.000 -315.000 -375.000
Lønninger -1.322.000 -1.301.000 -1.300.000 -1.281.000 -1.236.000
Avskrivning -41.000 -18.000 -49.000 -51.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.302.000 -1.227.000 -1.271.000 -1.166.000 -1.207.000
Driftskostnader -2.934.000 -2.887.000 -3.004.000 -2.813.000 -2.871.000
Driftsresultat 293.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 86.000 -100.000 139.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 9.000 27.000 57.000 107.000
Sum varige driftsmidler 134.000 9.000 27.000 57.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 134.000 9.000 27.000 57.000 107.000
Varebeholdning 120.000 103.000 117.000 85.000 105.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 33.000 25.000 26.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 198.000 101.000 190.000 86.000
Sum omløpsmidler 472.000 333.000 243.000 301.000 222.000
Sum eiendeler 606.000 342.000 270.000 358.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 171.000 -69.000 -155.000 -55.000 -194.000
Sum egenkapital 271.000 32.000 -54.000 46.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 70.000 71.000 17.000 45.000
Betalbar skatt 54.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 69.000 68.000 66.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 172.000 186.000 228.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 311.000 324.000 311.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 343.000 270.000 357.000 330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 22.000 -81.000 -10.000 -201.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.8 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.4 0.7 0.3
Soliditet 44.8 9.3 12.9 -28.2
Resultatgrad 9.1 2.9 -3.4 4.7 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 9.7 6.8 -4.5
Total kapitalrentabilitet 48.4 25.1 38.9 -35.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex