Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lekter`n AS
Juridisk navn:  Lekter`n AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22830060
Stranden 3 Stranden 3 Fax: 22830688
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933393887
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 12/17/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.23%
Resultat  
  
-147.13%
Egenkapital  
  
83.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.233.000 31.805.000 45.777.000 36.320.000 35.564.000
Resultat: -205.000 435.000 2.294.000 2.250.000 3.636.000
Egenkapital: 8.653.000 4.728.000 4.335.000 3.712.000 4.052.000
Regnskap for  Lekter`n AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.233.000 31.805.000 45.777.000 36.320.000 35.564.000
Driftskostnader -28.356.000 -31.318.000 -43.505.000 -33.944.000 -31.770.000
Driftsresultat -124.000 488.000 2.271.000 2.375.000 3.793.000
Finansinntekter 51.000 88.000 191.000 102.000 114.000
Finanskostnader -132.000 -141.000 -168.000 -227.000 -271.000
Finans -81.000 -53.000 23.000 -125.000 -157.000
Resultat før skatt -205.000 435.000 2.294.000 2.250.000 3.636.000
Skattekostnad 1.051.000 148.000 -125.000 -476.000 -841.000
Årsresultat 846.000 583.000 2.169.000 1.774.000 2.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.868.000 9.938.000 11.818.000 12.647.000 13.496.000
Sum omløpsmidler 13.511.000 4.009.000 22.193.000 11.362.000 8.931.000
Sum eiendeler 21.379.000 13.947.000 34.011.000 24.009.000 22.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.016.000 623.000 0 0
Sum egenkapital 8.653.000 4.728.000 4.335.000 3.712.000 4.052.000
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 3.333.000 5.822.000 6.945.000 8.345.000
Sum kortsiktig gjeld 11.211.000 5.886.000 23.855.000 13.354.000 10.031.000
Sum gjeld og egenkapital 21.380.000 13.947.000 34.012.000 24.011.000 22.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.542.000 31.718.000 45.085.000 34.605.000 34.337.000
Andre inntekter 1.691.000 87.000 692.000 1.715.000 1.227.000
Driftsinntekter 28.233.000 31.805.000 45.777.000 36.320.000 35.564.000
Varekostnad -5.879.000 -8.507.000 -11.419.000 -9.417.000 -9.029.000
Lønninger -5.003.000 -8.419.000 -11.282.000 -11.683.000 -11.156.000
Avskrivning -1.932.000 -2.322.000 -2.876.000 -2.074.000 -2.069.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.542.000 -12.070.000 -17.928.000 -10.770.000 -9.516.000
Driftskostnader -28.356.000 -31.318.000 -43.505.000 -33.944.000 -31.770.000
Driftsresultat -124.000 488.000 2.271.000 2.375.000 3.793.000
Finansinntekter 51.000 88.000 191.000 102.000 114.000
Finanskostnader -132.000 -141.000 -168.000 -227.000 -271.000
Finans -81.000 -53.000 23.000 -125.000 -157.000
Konsernbidrag -189.000 -1.546.000 -2.114.000 -2.976.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 846.000 583.000 2.169.000 1.774.000 2.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.670.000 7.428.000 8.953.000 9.494.000 9.166.000
Sum varige driftsmidler 7.868.000 9.938.000 11.818.000 12.647.000 13.496.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.868.000 9.938.000 11.818.000 12.647.000 13.496.000
Varebeholdning 225.000 82.000 161.000 149.000 288.000
Kundefordringer 45.000 653.000 667.000 557.000
Andre fordringer 5.709.000 1.644.000 1.837.000 189.000 7.950.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 23.000 17.000 2.000 136.000
Sum omløpsmidler 13.511.000 4.009.000 22.193.000 11.362.000 8.931.000
Sum eiendeler 21.379.000 13.947.000 34.011.000 24.009.000 22.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 1.016.000 623.000 0 0
Sum egenkapital 8.653.000 4.728.000 4.335.000 3.712.000 4.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 748.000 931.000 1.133.000 1.469.000 1.661.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 12.461.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 3.333.000 5.822.000 6.945.000 8.345.000
Leverandørgjeld 89.000 883.000 853.000 536.000 351.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 48.000 22.000 15.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 181.000 451.000 341.000 9.450.000
Sum kortsiktig gjeld 11.211.000 5.886.000 23.855.000 13.354.000 10.031.000
Sum gjeld og egenkapital 21.380.000 13.947.000 34.012.000 24.011.000 22.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.300.000 -1.877.000 -1.662.000 -1.992.000 -1.100.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.9 0.8 0.9
Soliditet 40.5 33.9 12.7 15.5 18.1
Resultatgrad -0.4 1.5 5 6.5 10.7
Rentedekningsgrad -0.9 3.5 13.5 10.5 1
Gjeldsgrad 1.5 1.9 6.8 5.5 4.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 4.1 7.2 10.3 17.4
Signatur
12.03.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex