Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leonardo Restauranter AS
Juridisk navn:  Leonardo Restauranter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97621500
Postboks 1069 Forneburingen Snarøyveien 55 Fax: 67121822
1307 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974393697
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 4/3/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon As
Regnskapsfører: Nibe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.2%
Resultat  
  
30.98%
Egenkapital  
  
137.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.204.000 19.333.000 10.677.000 9.181.000 6.875.000
Resultat: 3.721.000 2.841.000 503.000 235.000 649.000
Egenkapital: 85.000 -225.000 437.000 44.000 282.000
Regnskap for  Leonardo Restauranter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.204.000 19.333.000 10.677.000 9.181.000 6.875.000
Driftskostnader -20.472.000 -16.491.000 -10.176.000 -8.946.000 -6.227.000
Driftsresultat 3.732.000 2.842.000 503.000 235.000 648.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -12.000 -1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 3.721.000 2.841.000 503.000 235.000 649.000
Skattekostnad -811.000 -633.000 -111.000 -43.000 -147.000
Årsresultat 2.910.000 2.208.000 393.000 192.000 502.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.000 395.000 346.000 433.000 386.000
Sum omløpsmidler 5.797.000 4.616.000 1.765.000 1.291.000 1.534.000
Sum eiendeler 6.063.000 5.011.000 2.111.000 1.724.000 1.920.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -275.000 387.000 -6.000 232.000
Sum egenkapital 85.000 -225.000 437.000 44.000 282.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 135.000 180.000 221.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 5.888.000 5.100.000 1.495.000 1.458.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 6.063.000 5.010.000 2.112.000 1.723.000 1.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.529.000 18.033.000 10.437.000 9.012.000 6.831.000
Andre inntekter 1.675.000 1.301.000 241.000 169.000 44.000
Driftsinntekter 24.204.000 19.333.000 10.677.000 9.181.000 6.875.000
Varekostnad -6.552.000 -5.405.000 -3.024.000 -2.681.000 -1.959.000
Lønninger -9.990.000 -8.159.000 -5.177.000 -4.400.000 -2.946.000
Avskrivning -181.000 -152.000 -87.000 -93.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.749.000 -2.775.000 -1.888.000 -1.772.000 -1.290.000
Driftskostnader -20.472.000 -16.491.000 -10.176.000 -8.946.000 -6.227.000
Driftsresultat 3.732.000 2.842.000 503.000 235.000 648.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -12.000 -1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.600.000 -2.870.000 0 -430.000 0
Årsresultat 2.910.000 2.208.000 393.000 192.000 502.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 266.000 395.000 346.000 433.000 386.000
Sum varige driftsmidler 266.000 395.000 346.000 433.000 386.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 266.000 395.000 346.000 433.000 386.000
Varebeholdning 474.000 405.000 217.000 234.000 189.000
Kundefordringer 23.000 6.000 0 2.000 27.000
Andre fordringer 120.000 72.000 13.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.181.000 4.132.000 1.535.000 1.049.000 1.314.000
Sum omløpsmidler 5.797.000 4.616.000 1.765.000 1.291.000 1.534.000
Sum eiendeler 6.063.000 5.011.000 2.111.000 1.724.000 1.920.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -275.000 387.000 -6.000 232.000
Sum egenkapital 85.000 -225.000 437.000 44.000 282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 135.000 180.000 221.000 205.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 135.000 180.000 221.000 205.000
Leverandørgjeld 171.000 385.000 255.000 284.000 735.000
Betalbar skatt 856.000 677.000 152.000 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.187.000 814.000 557.000 495.000 312.000
Utbytte -2.600.000 -2.870.000 0 -430.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.075.000 724.000 531.000 653.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 5.888.000 5.100.000 1.495.000 1.458.000 1.433.000
Sum gjeld og egenkapital 6.063.000 5.010.000 2.112.000 1.723.000 1.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -484.000 270.000 -167.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 0.7 0.9
Soliditet 1.4 -4.5 20.7 2.6 14.7
Resultatgrad 15.4 14.7 4.7 2.6 9.4
Rentedekningsgrad 311.0 2.842.0 2
Gjeldsgrad 70.3 -23.3 3.8 38.2 5.8
Total kapitalrentabilitet 61.6 56.7 23.9 13.7 33.8
Signatur
04.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex