Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leonardo Tjenester As
Juridisk navn:  Leonardo Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22920510
Dalsveien 51C Dalsveien 51C Fax: 22921424
0775 Oslo 775 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980233707
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/6/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abaci AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.69%
Resultat  
  
54.14%
Egenkapital  
  
108.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.243.000 2.169.000 2.178.000 2.953.000 2.519.000
Resultat: 205.000 133.000 113.000 195.000 -270.000
Egenkapital: 372.000 178.000 67.000 7.000 -142.000
Regnskap for  Leonardo Tjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.243.000 2.169.000 2.178.000 2.953.000 2.519.000
Driftskostnader -991.000 -2.006.000 -1.995.000 -2.696.000 -2.700.000
Driftsresultat 251.000 163.000 182.000 257.000 -180.000
Finansinntekter 8.000 24.000 0 25.000 1.000
Finanskostnader -55.000 -55.000 -69.000 -87.000 -91.000
Finans -47.000 -31.000 -69.000 -62.000 -90.000
Resultat før skatt 205.000 133.000 113.000 195.000 -270.000
Skattekostnad -11.000 -22.000 -53.000 -46.000 0
Årsresultat 194.000 111.000 60.000 149.000 -270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.637.000 550.000 611.000 751.000 882.000
Sum omløpsmidler 429.000 818.000 994.000 1.033.000 999.000
Sum eiendeler 2.066.000 1.368.000 1.605.000 1.784.000 1.881.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 78.000 -33.000 -93.000 -242.000
Sum egenkapital 372.000 178.000 67.000 7.000 -142.000
Sum langsiktig gjeld 1.235.000 476.000 628.000 1.127.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 715.000 911.000 649.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 2.066.000 1.369.000 1.606.000 1.783.000 1.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 842.000 2.169.000 1.841.000 2.953.000 2.519.000
Andre inntekter 401.000 0 336.000 0 0
Driftsinntekter 1.243.000 2.169.000 2.178.000 2.953.000 2.519.000
Varekostnad -409.000 -1.594.000 -1.357.000 -2.038.000 -1.869.000
Lønninger -167.000 -83.000 -130.000 -110.000 -149.000
Avskrivning -148.000 -61.000 -171.000 -150.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -268.000 -337.000 -398.000 -323.000
Driftskostnader -991.000 -2.006.000 -1.995.000 -2.696.000 -2.700.000
Driftsresultat 251.000 163.000 182.000 257.000 -180.000
Finansinntekter 8.000 24.000 0 25.000 1.000
Finanskostnader -55.000 -55.000 -69.000 -87.000 -91.000
Finans -47.000 -31.000 -69.000 -62.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 194.000 111.000 60.000 149.000 -270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.091.000 4.000 65.000 237.000 368.000
Sum varige driftsmidler 1.091.000 4.000 65.000 237.000 368.000
Sum finansielle anleggsmidler 546.000 546.000 546.000 514.000 514.000
Sum anleggsmidler 1.637.000 550.000 611.000 751.000 882.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 420.000 545.000 382.000 311.000
Andre fordringer 37.000 169.000 166.000 126.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 392.000 229.000 283.000 525.000 443.000
Sum omløpsmidler 429.000 818.000 994.000 1.033.000 999.000
Sum eiendeler 2.066.000 1.368.000 1.605.000 1.784.000 1.881.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 78.000 -33.000 -93.000 -242.000
Sum egenkapital 372.000 178.000 67.000 7.000 -142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.235.000 476.000 628.000 1.127.000 1.362.000
Leverandørgjeld 9.000 41.000 13.000 20.000 48.000
Betalbar skatt 11.000 22.000 53.000 46.000 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 21.000 39.000 51.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 631.000 806.000 532.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 715.000 911.000 649.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 2.066.000 1.369.000 1.606.000 1.783.000 1.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 103.000 83.000 384.000 338.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.1 1.6 1.5
Soliditet 18.0 1 4.2 0.4 -7.5
Resultatgrad 20.2 7.5 8.4 8.7 -7.1
Rentedekningsgrad 4.6 3 2.6 3
Gjeldsgrad 4.6 6.7 2 253.7 -14.2
Total kapitalrentabilitet 12.5 13.7 11.3 15.8 -9.5
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex