Leonessa As
Juridisk navn:  Leonessa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Vatne Capital As Postboks 1575 Vika Magnus Barfots Gate 10 Fax:
0118 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922865930
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -203.000
Egenkapital: -118.000
Regnskap for  Leonessa As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -202.000
Finans -202.000
Resultat før skatt -203.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 9.172.000
Sum eiendeler 9.172.000
Sum opptjent egenkapital -203.000
Sum egenkapital -118.000
Sum langsiktig gjeld 51.000
Sum kortsiktig gjeld 9.240.000
Sum gjeld og egenkapital 9.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -202.000
Finans -202.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 9.172.000
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 9.172.000
Sum eiendeler 9.172.000
Sum opptjent egenkapital -203.000
Sum egenkapital -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.240.000
Sum langsiktig gjeld 51.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9.240.000
Sum gjeld og egenkapital 9.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet -1.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -78.7
Total kapitalrentabilitet
Signatur
17.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex