Leos Lekeland Holding As
Juridisk navn:  Leos Lekeland Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38119238
Köpmangatan 46 Grini Næringspark 8 Fax:
9999 Utlandet 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992919086
Aksjekapital: 8.449.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 84.000
Resultat: 0 0 0 0 50.000
Egenkapital: 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000
Regnskap for  Leos Lekeland Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 84.000
Driftskostnader -24.000 -15.000 -8.000 -20.000 -34.000
Driftsresultat -24.000 -15.000 -8.000 -20.000 50.000
Finansinntekter 24.000 14.000 8.000 20.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 14.000 8.000 20.000 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 50.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -14.000
Årsresultat 0 0 0 0 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000
Sum omløpsmidler 181.000 162.000 167.000 162.000 175.000
Sum eiendeler 16.590.000 16.571.000 16.576.000 16.571.000 16.584.000
Sum opptjent egenkapital 8.122.000 8.122.000 8.122.000 8.122.000 8.122.000
Sum egenkapital 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 0 5.000 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 16.590.000 16.571.000 16.576.000 16.571.000 16.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 84.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 84.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -15.000 -8.000 -20.000 -34.000
Driftskostnader -24.000 -15.000 -8.000 -20.000 -34.000
Driftsresultat -24.000 -15.000 -8.000 -20.000 50.000
Finansinntekter 24.000 14.000 8.000 20.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 14.000 8.000 20.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000
Sum anleggsmidler 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000 16.409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 147.000 157.000 142.000 175.000
Sum omløpsmidler 181.000 162.000 167.000 162.000 175.000
Sum eiendeler 16.590.000 16.571.000 16.576.000 16.571.000 16.584.000
Sum opptjent egenkapital 8.122.000 8.122.000 8.122.000 8.122.000 8.122.000
Sum egenkapital 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000 16.571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 0 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 0 5.000 0 14.000
Sum gjeld og egenkapital 16.590.000 16.571.000 16.576.000 16.571.000 16.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 162.000 162.000 162.000 161.000
Likviditetsgrad 1 9.5 33.4 12.5
Likviditetsgrad 2 9.5 0 33.4 0 12.6
Soliditet 99.9 1 1 1 99.9
Resultatgrad 59.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 - 0 0 0.3
Signatur
30.01.2017
STYRET I FELLESSKAP ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex