Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lerbergkrysset AS
Juridisk navn:  Lerbergkrysset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751852
Hennumveien 59 Hennumveien 59 Fax: 32751002
3406 Tranby 3406 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 931799282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.31%
Resultat  
  
-0.21%
Egenkapital  
  
51.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.707.000 2.829.000 3.038.000 2.880.000 633.000
Resultat: 960.000 962.000 1.352.000 1.322.000 1.435.000
Egenkapital: 2.215.000 1.466.000 8.016.000 6.969.000 5.772.000
Regnskap for  Lerbergkrysset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.707.000 2.829.000 3.038.000 2.880.000 633.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.854.000 -1.714.000 -1.600.000 -565.000
Driftsresultat 1.120.000 975.000 1.324.000 1.280.000 69.000
Finansinntekter 13.000 36.000 29.000 43.000 1.366.000
Finanskostnader -172.000 -49.000 -1.000 -1.000 0
Finans -159.000 -13.000 28.000 42.000 1.366.000
Resultat før skatt 960.000 962.000 1.352.000 1.322.000 1.435.000
Skattekostnad -211.000 -212.000 -306.000 -312.000 -24.000
Årsresultat 749.000 750.000 1.047.000 1.010.000 1.411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.386.000 5.330.000 5.748.000 5.900.000 909.000
Sum omløpsmidler 2.500.000 1.679.000 3.052.000 2.380.000 5.308.000
Sum eiendeler 7.886.000 7.009.000 8.800.000 8.280.000 6.217.000
Sum opptjent egenkapital 1.745.000 996.000 7.545.000 6.499.000 5.672.000
Sum egenkapital 2.215.000 1.466.000 8.016.000 6.969.000 5.772.000
Sum langsiktig gjeld 4.888.000 5.068.000 123.000 132.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 475.000 661.000 1.179.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 7.885.000 7.009.000 8.799.000 8.280.000 6.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.290.000 2.462.000 2.628.000 2.466.000 133.000
Andre inntekter 417.000 368.000 410.000 414.000 500.000
Driftsinntekter 2.707.000 2.829.000 3.038.000 2.880.000 633.000
Varekostnad -363.000 -478.000 -529.000 -411.000 0
Lønninger -408.000 -271.000 -18.000 -15.000 0
Avskrivning -66.000 -98.000 -153.000 -156.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -749.000 -1.007.000 -1.014.000 -1.018.000 -538.000
Driftskostnader -1.586.000 -1.854.000 -1.714.000 -1.600.000 -565.000
Driftsresultat 1.120.000 975.000 1.324.000 1.280.000 69.000
Finansinntekter 13.000 36.000 29.000 43.000 1.366.000
Finanskostnader -172.000 -49.000 -1.000 -1.000 0
Finans -159.000 -13.000 28.000 42.000 1.366.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -7.300.000 0 -500.000 0
Årsresultat 749.000 750.000 1.047.000 1.010.000 1.411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.302.000 5.218.000 5.245.000 5.272.000 909.000
Maskiner anlegg 84.000 112.000 140.000 175.000 0
Driftsløsøre 0 362.000 453.000 0
Sum varige driftsmidler 5.386.000 5.330.000 5.748.000 5.900.000 909.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.386.000 5.330.000 5.748.000 5.900.000 909.000
Varebeholdning 27.000 55.000 44.000 36.000 0
Kundefordringer 70.000 68.000 145.000 128.000 0
Andre fordringer 375.000 17.000 10.000 8.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.028.000 1.539.000 2.853.000 2.207.000 5.174.000
Sum omløpsmidler 2.500.000 1.679.000 3.052.000 2.380.000 5.308.000
Sum eiendeler 7.886.000 7.009.000 8.800.000 8.280.000 6.217.000
Sum opptjent egenkapital 1.745.000 996.000 7.545.000 6.499.000 5.672.000
Sum egenkapital 2.215.000 1.466.000 8.016.000 6.969.000 5.772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 109.000 123.000 132.000 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.888.000 5.068.000 123.000 132.000 107.000
Leverandørgjeld 128.000 71.000 94.000 130.000 22.000
Betalbar skatt 216.000 226.000 315.000 286.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 115.000 181.000 149.000 15.000
Utbytte -7.300.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 63.000 72.000 614.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 475.000 661.000 1.179.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 7.885.000 7.009.000 8.799.000 8.280.000 6.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.718.000 1.204.000 2.391.000 1.201.000 4.970.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.5 4.6 2 15.7
Likviditetsgrad 2 3.2 3.4 4.6 2 15.7
Soliditet 28.1 20.9 91.1 84.2 92.8
Resultatgrad 41.4 34.5 43.6 44.4 10.9
Rentedekningsgrad 6.5 19.9 1 1
Gjeldsgrad 2.6 3.8 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.4 14.4 15.4 1 23.1
Signatur
11.11.2020
ET SAMLET STYRE.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex