Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lersbryggen Bil AS
Juridisk navn:  Lersbryggen Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33786650
c/o Amesto AccountHouse Sør AS Sankt Halvards gate 2B Lersbrygga 7 Fax: 33786651
3015 Drammen 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 986828850
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/15/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: arrangør en as
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.6%
Resultat  
  
-4%
Egenkapital  
  
-88.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.906.000 7.704.000 5.415.000 2.505.000 138.000
Resultat: 935.000 974.000 445.000 -38.000 -473.000
Egenkapital: 142.000 1.213.000 454.000 107.000 136.000
Regnskap for  Lersbryggen Bil AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.906.000 7.704.000 5.415.000 2.505.000 138.000
Driftskostnader -7.976.000 -6.739.000 -4.968.000 -2.556.000 -612.000
Driftsresultat 930.000 964.000 447.000 -50.000 -474.000
Finansinntekter 5.000 11.000 2.000 15.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Finans 4.000 9.000 -2.000 12.000 1.000
Resultat før skatt 935.000 974.000 445.000 -38.000 -473.000
Skattekostnad -206.000 -214.000 -98.000 9.000 114.000
Årsresultat 729.000 760.000 347.000 -29.000 -359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 525.000 321.000 272.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 1.794.000 843.000 304.000 865.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.319.000 1.164.000 576.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 1.113.000 354.000 7.000 36.000
Sum egenkapital 142.000 1.213.000 454.000 107.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 9.000 0 808.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 1.102.000 702.000 470.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.318.000 1.165.000 577.000 983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.906.000 7.704.000 5.415.000 2.505.000 138.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.906.000 7.704.000 5.415.000 2.505.000 138.000
Varekostnad -4.194.000 -3.769.000 -2.277.000 -1.133.000 -105.000
Lønninger -2.544.000 -1.930.000 -1.786.000 -893.000 -57.000
Avskrivning -92.000 -92.000 -70.000 -40.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.146.000 -948.000 -835.000 -490.000 -440.000
Driftskostnader -7.976.000 -6.739.000 -4.968.000 -2.556.000 -612.000
Driftsresultat 930.000 964.000 447.000 -50.000 -474.000
Finansinntekter 5.000 11.000 2.000 15.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Finans 4.000 9.000 -2.000 12.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0
Årsresultat 729.000 760.000 347.000 -29.000 -359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 260.000 321.000 269.000 118.000
Sum varige driftsmidler 168.000 260.000 321.000 269.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 325.000 265.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 510.000 525.000 321.000 272.000 118.000
Varebeholdning 589.000 772.000 381.000 79.000 184.000
Kundefordringer 357.000 150.000 94.000 63.000 16.000
Andre fordringer 44.000 96.000 132.000 4.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 596.000 776.000 237.000 159.000 112.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 1.794.000 843.000 304.000 865.000
Sum eiendeler 2.095.000 2.319.000 1.164.000 576.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 1.113.000 354.000 7.000 36.000
Sum egenkapital 142.000 1.213.000 454.000 107.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 9.000 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 9.000 0 808.000
Leverandørgjeld 255.000 218.000 332.000 248.000 33.000
Betalbar skatt 226.000 220.000 86.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 196.000 86.000 124.000 0
Utbytte -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 468.000 198.000 97.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 1.102.000 702.000 470.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.318.000 1.165.000 577.000 983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -368.000 692.000 141.000 -166.000 826.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.6 1.2 0.6 22.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.7 0.5 17.5
Soliditet 6.8 52.3 3 18.5 13.8
Resultatgrad 10.4 12.5 8.3 -343.5
Rentedekningsgrad 930.0 482.0 111.8 -16.7
Gjeldsgrad 13.8 0.9 1.6 4.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 44.6 42.1 38.5 -6.1 -48.1
Signatur
28.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex