Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lesjøfors As
Juridisk navn:  Lesjøfors As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22905700
Professor Birkelands Vei 24A Professor Birkelands Vei 24A Fax: 22905690
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968703439
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/7/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.72%
Resultat  
  
31.77%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 39.598.000 35.129.000 37.487.000 34.067.000 33.062.000
Resultat: 7.184.000 5.452.000 5.985.000 4.428.000 4.138.000
Egenkapital: 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000
Regnskap for  Lesjøfors As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 39.598.000 35.129.000 37.487.000 34.067.000 33.062.000
Driftskostnader -32.426.000 -29.671.000 -31.510.000 -29.647.000 -28.938.000
Driftsresultat 7.173.000 5.457.000 5.978.000 4.419.000 4.124.000
Finansinntekter 60.000 40.000 40.000 33.000 40.000
Finanskostnader -49.000 -45.000 -33.000 -24.000 -27.000
Finans 11.000 -5.000 7.000 9.000 13.000
Resultat før skatt 7.184.000 5.452.000 5.985.000 4.428.000 4.138.000
Skattekostnad -1.580.000 -1.199.000 -1.317.000 -1.020.000 -995.000
Årsresultat 5.603.000 4.253.000 4.668.000 3.408.000 3.143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 545.000 727.000 820.000 909.000 993.000
Sum omløpsmidler 13.943.000 10.550.000 11.298.000 9.186.000 8.664.000
Sum eiendeler 14.488.000 11.277.000 12.118.000 10.095.000 9.657.000
Sum opptjent egenkapital 1.855.000 1.855.000 1.855.000 1.855.000 1.855.000
Sum egenkapital 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.483.000 9.271.000 10.113.000 8.090.000 7.652.000
Sum gjeld og egenkapital 14.488.000 11.276.000 12.118.000 10.095.000 9.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.598.000 35.129.000 37.487.000 34.067.000 33.062.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 39.598.000 35.129.000 37.487.000 34.067.000 33.062.000
Varekostnad -24.484.000 -22.017.000 -23.799.000 -22.218.000 -21.857.000
Lønninger -5.761.000 -5.414.000 -5.338.000 -5.015.000 -4.866.000
Avskrivning -205.000 -192.000 -181.000 -168.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.976.000 -2.048.000 -2.192.000 -2.246.000 -2.091.000
Driftskostnader -32.426.000 -29.671.000 -31.510.000 -29.647.000 -28.938.000
Driftsresultat 7.173.000 5.457.000 5.978.000 4.419.000 4.124.000
Finansinntekter 60.000 40.000 40.000 33.000 40.000
Finanskostnader -49.000 -45.000 -33.000 -24.000 -27.000
Finans 11.000 -5.000 7.000 9.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.603.000 -4.253.000 -4.668.000 -3.408.000 -3.143.000
Årsresultat 5.603.000 4.253.000 4.668.000 3.408.000 3.143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 108.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 108.000 80.000 38.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 238.000 427.000 548.000 682.000 765.000
Sum varige driftsmidler 238.000 427.000 548.000 682.000 765.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 192.000 191.000 190.000 189.000
Sum anleggsmidler 545.000 727.000 820.000 909.000 993.000
Varebeholdning 805.000 1.011.000 1.039.000 1.022.000 1.074.000
Kundefordringer 4.825.000 4.022.000 3.883.000 3.236.000 3.155.000
Andre fordringer 208.000 196.000 209.000 213.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.105.000 5.321.000 6.167.000 4.715.000 4.259.000
Sum omløpsmidler 13.943.000 10.550.000 11.298.000 9.186.000 8.664.000
Sum eiendeler 14.488.000 11.277.000 12.118.000 10.095.000 9.657.000
Sum opptjent egenkapital 1.855.000 1.855.000 1.855.000 1.855.000 1.855.000
Sum egenkapital 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000 2.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.379.000 1.384.000 1.636.000 1.487.000 1.434.000
Betalbar skatt 1.589.000 1.227.000 1.360.000 1.019.000 979.000
Skyldig offentlige avgifter 1.902.000 1.487.000 1.569.000 1.570.000 1.526.000
Utbytte -5.603.000 -4.253.000 -4.668.000 -3.408.000 -3.143.000
Annen kortsiktig gjeld 1.009.000 921.000 880.000 605.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld 12.483.000 9.271.000 10.113.000 8.090.000 7.652.000
Sum gjeld og egenkapital 14.488.000 11.276.000 12.118.000 10.095.000 9.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.460.000 1.279.000 1.185.000 1.096.000 1.012.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1 1 1
Soliditet 13.8 17.8 16.5 19.9 20.8
Resultatgrad 18.1 15.5 15.9 1 12.5
Rentedekningsgrad 146.4 121.3 181.2 184.1 152.7
Gjeldsgrad 6.2 4.6 5 4 3.8
Total kapitalrentabilitet 49.9 48.7 49.7 44.1 43.1
Signatur
27.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex