Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lesja Avløserlag Sa
Juridisk navn:  Lesja Avløserlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61243311
Jakup B. Klukstads Veg 44 Jakup B. Klukstads Veg 44 Fax: 61243312
2665 Lesja 2665 Lesja
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 971300329
Aksjekapital: 18 NOK
Antall ansatte: 175
Etableringsdato: 3/15/1983
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.39%
Resultat  
  
95.96%
Egenkapital  
  
41.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.509.000 8.802.000 8.157.000 8.493.000 7.543.000
Resultat: 194.000 99.000 -64.000 -32.000 -52.000
Egenkapital: 642.000 454.000 355.000 419.000 452.000
Regnskap for  Lesja Avløserlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.509.000 8.802.000 8.157.000 8.493.000 7.543.000
Driftskostnader -10.344.000 -8.710.000 -8.234.000 -8.537.000 -7.600.000
Driftsresultat 165.000 91.000 -76.000 -44.000 -57.000
Finansinntekter 29.000 8.000 13.000 13.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 29.000 8.000 13.000 13.000 5.000
Resultat før skatt 194.000 99.000 -64.000 -32.000 -52.000
Skattekostnad -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 188.000 99.000 -64.000 -32.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.252.000 2.983.000 2.538.000 2.689.000 2.723.000
Sum eiendeler 3.252.000 2.983.000 2.538.000 2.689.000 2.723.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 436.000 337.000 401.000 433.000
Sum egenkapital 642.000 454.000 355.000 419.000 452.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.610.000 2.529.000 2.182.000 2.270.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 3.252.000 2.983.000 2.537.000 2.689.000 2.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.111.000 8.491.000 7.860.000 8.223.000 7.271.000
Andre inntekter 397.000 311.000 297.000 270.000 272.000
Driftsinntekter 10.509.000 8.802.000 8.157.000 8.493.000 7.543.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -9.888.000 -8.318.000 -7.856.000 -8.154.000 -7.260.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -392.000 -378.000 -383.000 -340.000
Driftskostnader -10.344.000 -8.710.000 -8.234.000 -8.537.000 -7.600.000
Driftsresultat 165.000 91.000 -76.000 -44.000 -57.000
Finansinntekter 29.000 8.000 13.000 13.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 29.000 8.000 13.000 13.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 99.000 -64.000 -32.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.698.000 1.601.000 1.589.000 1.750.000 1.812.000
Andre fordringer 45.000 43.000 44.000 36.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.509.000 1.340.000 904.000 904.000 871.000
Sum omløpsmidler 3.252.000 2.983.000 2.538.000 2.689.000 2.723.000
Sum eiendeler 3.252.000 2.983.000 2.538.000 2.689.000 2.723.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 436.000 337.000 401.000 433.000
Sum egenkapital 642.000 454.000 355.000 419.000 452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 101.000 95.000 90.000 111.000
Betalbar skatt 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 1.389.000 1.264.000 1.242.000 1.187.000 1.370.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.128.000 1.164.000 845.000 991.000 790.000
Sum kortsiktig gjeld 2.610.000 2.529.000 2.182.000 2.270.000 2.271.000
Sum gjeld og egenkapital 3.252.000 2.983.000 2.537.000 2.689.000 2.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 642.000 454.000 356.000 419.000 452.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 19.7 15.2 1 15.6 16.6
Resultatgrad 1.6 1 -0.9 -0.5 -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.1 5.6 6.1 5.4 5
Total kapitalrentabilitet 6.0 3.3 -2.5 -1.2 -1.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex