Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Less AS
Juridisk navn:  Less AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61160055
Postboks 113 Kapp Næringshage Fax: 61160056
2858 Kapp 2849 Kapp
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 986224068
Aksjekapital: 2.902.027 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/18/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
576.26%
Resultat  
  
869.08%
Egenkapital  
  
1373.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.044.000 5.182.000 7.876.000 5.451.000 5.847.000
Resultat: 17.558.000 -2.283.000 222.000 -1.490.000 -781.000
Egenkapital: 16.280.000 -1.278.000 6.874.000 4.985.000 -74.000
Regnskap for  Less AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.044.000 5.182.000 7.876.000 5.451.000 5.847.000
Driftskostnader -17.391.000 -7.221.000 -7.675.000 -6.757.000 -6.379.000
Driftsresultat 17.653.000 -2.039.000 200.000 -1.306.000 -532.000
Finansinntekter 207.000 58.000 287.000 49.000 1.000
Finanskostnader -302.000 -302.000 -264.000 -234.000 -250.000
Finans -95.000 -244.000 23.000 -185.000 -249.000
Resultat før skatt 17.558.000 -2.283.000 222.000 -1.490.000 -781.000
Skattekostnad -6.215.000 -334.000 72.000 0
Årsresultat 17.558.000 -8.498.000 -112.000 -1.418.000 -781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 214.000 6.578.000 7.073.000 226.000
Sum omløpsmidler 23.393.000 4.786.000 6.403.000 2.860.000 4.626.000
Sum eiendeler 23.500.000 5.000.000 12.981.000 9.933.000 4.852.000
Sum opptjent egenkapital 13.378.000 -4.180.000 4.318.000 4.429.000 -2.852.000
Sum egenkapital 16.280.000 -1.278.000 6.874.000 4.985.000 -74.000
Sum langsiktig gjeld 4.863.000 4.165.000 5.082.000 2.765.000 3.769.000
Sum kortsiktig gjeld 2.357.000 2.113.000 1.026.000 2.182.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 23.500.000 5.000.000 12.982.000 9.932.000 4.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.944.000 5.122.000 7.876.000 5.451.000 5.847.000
Andre inntekter 100.000 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 35.044.000 5.182.000 7.876.000 5.451.000 5.847.000
Varekostnad -11.317.000 -3.092.000 -3.973.000 -2.612.000 -2.137.000
Lønninger -3.943.000 -2.635.000 -2.814.000 -2.186.000 -2.365.000
Avskrivning -107.000 -149.000 -161.000 -178.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.205.000 -2.005.000 -2.050.000 -1.781.000 -1.760.000
Driftskostnader -17.391.000 -7.221.000 -7.675.000 -6.757.000 -6.379.000
Driftsresultat 17.653.000 -2.039.000 200.000 -1.306.000 -532.000
Finansinntekter 207.000 58.000 287.000 49.000 1.000
Finanskostnader -302.000 -302.000 -264.000 -234.000 -250.000
Finans -95.000 -244.000 23.000 -185.000 -249.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.558.000 -8.498.000 -112.000 -1.418.000 -781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 190.000 6.501.000 6.930.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 42.000 87.000 145.000
Driftsløsøre 12.000 24.000 36.000 56.000 82.000
Sum varige driftsmidler 12.000 24.000 78.000 144.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 214.000 6.578.000 7.073.000 226.000
Varebeholdning 4.519.000 3.326.000 2.783.000 1.354.000 1.104.000
Kundefordringer 760.000 1.299.000 902.000 1.101.000 2.064.000
Andre fordringer 55.000 52.000 49.000 303.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.059.000 109.000 2.670.000 102.000 1.401.000
Sum omløpsmidler 23.393.000 4.786.000 6.403.000 2.860.000 4.626.000
Sum eiendeler 23.500.000 5.000.000 12.981.000 9.933.000 4.852.000
Sum opptjent egenkapital 13.378.000 -4.180.000 4.318.000 4.429.000 -2.852.000
Sum egenkapital 16.280.000 -1.278.000 6.874.000 4.985.000 -74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 436.000 0 660.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.863.000 4.165.000 5.082.000 2.765.000 3.769.000
Leverandørgjeld 174.000 815.000 155.000 709.000 379.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 334.000 227.000 192.000 188.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.849.000 634.000 679.000 626.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 2.357.000 2.113.000 1.026.000 2.182.000 1.156.000
Sum gjeld og egenkapital 23.500.000 5.000.000 12.982.000 9.932.000 4.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.036.000 2.673.000 5.377.000 678.000 3.470.000
Likviditetsgrad 1 9.9 2.3 6.2 1.3 4
Likviditetsgrad 2 8.0 0.7 3.5 0.7 3
Soliditet 69.3 -25.6 5 50.2 -1.5
Resultatgrad 50.4 -39.3 2.5 -9.1
Rentedekningsgrad 58.5 -6.8 0.8 -5.6 -2.1
Gjeldsgrad 0.4 -4.9 0.9 1 -66.6
Total kapitalrentabilitet 76.0 -39.6 3.8 -12.7 -10.9
Signatur
17.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex