Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lettlest Media AS
Juridisk navn:  Lettlest Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22310310
Postboks 1180 Sentrum Grubbegata 4-6 Fax: 22310202
0107 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911743299
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/22/1927
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as folket
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.88%
Resultat  
  
-0.72%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.202.000 6.802.000 7.115.000 6.977.000 7.836.000
Resultat: 1.099.000 1.107.000 1.155.000 1.095.000 1.122.000
Egenkapital: 600.000 600.000 600.000 1.642.000 1.677.000
Regnskap for  Lettlest Media AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.202.000 6.802.000 7.115.000 6.977.000 7.836.000
Driftskostnader -6.107.000 -5.707.000 -5.994.000 -5.903.000 -6.731.000
Driftsresultat 1.095.000 1.095.000 1.120.000 1.074.000 1.105.000
Finansinntekter 8.000 15.000 36.000 21.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 0 -1.000
Finans 3.000 11.000 35.000 21.000 16.000
Resultat før skatt 1.099.000 1.107.000 1.155.000 1.095.000 1.122.000
Skattekostnad -247.000 -249.000 -264.000 -260.000 -279.000
Årsresultat 853.000 858.000 891.000 835.000 843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 52.000 25.000 27.000
Sum omløpsmidler 3.429.000 3.404.000 4.207.000 3.496.000 3.851.000
Sum eiendeler 3.448.000 3.434.000 4.259.000 3.521.000 3.878.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.042.000 1.077.000
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 1.642.000 1.677.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.849.000 2.834.000 3.659.000 1.879.000 2.201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.449.000 3.434.000 4.259.000 3.521.000 3.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.202.000 6.802.000 7.115.000 6.977.000 7.836.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.202.000 6.802.000 7.115.000 6.977.000 7.836.000
Varekostnad -584.000 -501.000 -683.000 -476.000 -637.000
Lønninger -3.670.000 -3.467.000 -3.529.000 -3.801.000 -3.981.000
Avskrivning -19.000 -24.000 -18.000 -25.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.834.000 -1.715.000 -1.764.000 -1.601.000 -2.092.000
Driftskostnader -6.107.000 -5.707.000 -5.994.000 -5.903.000 -6.731.000
Driftsresultat 1.095.000 1.095.000 1.120.000 1.074.000 1.105.000
Finansinntekter 8.000 15.000 36.000 21.000 17.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 0 -1.000
Finans 3.000 11.000 35.000 21.000 16.000
Konsernbidrag -26.000 -91.000 -869.000 -872.000
Utbytte -832.000 -1.843.000 0 0
Årsresultat 853.000 858.000 891.000 835.000 843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 5.000 4.000 6.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 24.000 48.000 19.000 21.000
Sum varige driftsmidler 5.000 24.000 48.000 19.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 30.000 52.000 25.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 169.000 690.000 670.000 29.000
Andre fordringer 3.306.000 3.130.000 3.399.000 2.727.000 3.639.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 123.000 104.000 117.000 99.000 183.000
Sum omløpsmidler 3.429.000 3.404.000 4.207.000 3.496.000 3.851.000
Sum eiendeler 3.448.000 3.434.000 4.259.000 3.521.000 3.878.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.042.000 1.077.000
Sum egenkapital 600.000 600.000 600.000 1.642.000 1.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 204.000 56.000 41.000 192.000
Betalbar skatt 78.000 243.000 236.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 801.000 565.000 555.000 414.000 438.000
Utbytte -832.000 -1.843.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.630.000 990.000 969.000 1.424.000 1.570.000
Sum kortsiktig gjeld 2.849.000 2.834.000 3.659.000 1.879.000 2.201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.449.000 3.434.000 4.259.000 3.521.000 3.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 580.000 570.000 548.000 1.617.000 1.650.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.9 1.7
Soliditet 17.4 17.5 14.1 46.6 43.2
Resultatgrad 15.2 16.1 15.7 15.4 14.1
Rentedekningsgrad 219.0 273.8 1 1
Gjeldsgrad 4.7 4.7 6.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 32.0 32.3 27.1 31.1 28.9
Signatur
10.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex