Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leve Livet AS
Juridisk navn:  Leve Livet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66981140
Nesbruveien 19 Nesbruveien 33 Fax: 66981141
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981289390
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 10/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.1%
Resultat  
  
49.87%
Egenkapital  
  
21.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.976.000 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000
Resultat: 2.311.000 1.542.000 2.548.000 1.920.000 2.292.000
Egenkapital: 7.681.000 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000
Regnskap for  Leve Livet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.976.000 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000
Driftskostnader -17.435.000 -11.405.000 -10.370.000 -10.029.000 -8.690.000
Driftsresultat 2.541.000 1.557.000 2.580.000 1.944.000 2.293.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -234.000 -19.000 -35.000 -26.000 -3.000
Finans -231.000 -15.000 -32.000 -24.000 -1.000
Resultat før skatt 2.311.000 1.542.000 2.548.000 1.920.000 2.292.000
Skattekostnad -511.000 -354.000 -612.000 -481.000 -624.000
Årsresultat 1.799.000 1.188.000 1.936.000 1.439.000 1.667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.956.000 2.688.000 983.000 938.000 665.000
Sum omløpsmidler 5.895.000 6.482.000 6.157.000 4.803.000 3.452.000
Sum eiendeler 14.851.000 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000
Sum opptjent egenkapital 7.281.000 5.941.000 4.754.000 2.818.000 1.729.000
Sum egenkapital 7.681.000 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000
Sum langsiktig gjeld 4.318.000 331.000 420.000 347.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.852.000 2.498.000 1.566.000 2.176.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 14.851.000 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.951.000 12.963.000 12.796.000 11.872.000 10.911.000
Andre inntekter 26.000 0 155.000 101.000 72.000
Driftsinntekter 19.976.000 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000
Varekostnad -8.899.000 -6.210.000 -5.507.000 -5.271.000 -4.089.000
Lønninger -5.497.000 -3.411.000 -3.228.000 -3.446.000 -3.240.000
Avskrivning -305.000 -202.000 -247.000 -208.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.734.000 -1.582.000 -1.388.000 -1.104.000 -1.148.000
Driftskostnader -17.435.000 -11.405.000 -10.370.000 -10.029.000 -8.690.000
Driftsresultat 2.541.000 1.557.000 2.580.000 1.944.000 2.293.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -234.000 -19.000 -35.000 -26.000 -3.000
Finans -231.000 -15.000 -32.000 -24.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -460.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.799.000 1.188.000 1.936.000 1.439.000 1.667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 8.000 51.000
Fast eiendom 6.995.000 1.560.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.615.000 984.000 848.000 797.000 571.000
Sum varige driftsmidler 8.610.000 2.543.000 848.000 797.000 571.000
Sum finansielle anleggsmidler 346.000 145.000 133.000 133.000 43.000
Sum anleggsmidler 8.956.000 2.688.000 983.000 938.000 665.000
Varebeholdning 75.000 63.000 29.000 23.000 23.000
Kundefordringer 3.108.000 3.545.000 2.701.000 1.792.000 1.472.000
Andre fordringer 214.000 69.000 108.000 292.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.497.000 2.806.000 3.319.000 2.695.000 1.884.000
Sum omløpsmidler 5.895.000 6.482.000 6.157.000 4.803.000 3.452.000
Sum eiendeler 14.851.000 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000
Sum opptjent egenkapital 7.281.000 5.941.000 4.754.000 2.818.000 1.729.000
Sum egenkapital 7.681.000 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.318.000 331.000 420.000 347.000 0
Leverandørgjeld 624.000 945.000 234.000 708.000 460.000
Betalbar skatt 490.000 341.000 606.000 438.000 631.000
Skyldig offentlige avgifter 1.110.000 690.000 446.000 743.000 630.000
Utbytte -460.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 629.000 522.000 280.000 289.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 2.852.000 2.498.000 1.566.000 2.176.000 1.988.000
Sum gjeld og egenkapital 14.851.000 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.043.000 3.984.000 4.591.000 2.627.000 1.464.000
Likviditetsgrad 1 2 2.6 3.9 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2 2.6 3.9 2.2 1.8
Soliditet 51.7 69.1 72.2 56.1 51.7
Resultatgrad 12.7 1 19.9 16.2 20.9
Rentedekningsgrad 10.9 81.9 73.7 74.8 765.0
Gjeldsgrad 0.9 0.4 0.4 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 17.1 1 36.2 33.9 55.7
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex