Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lh Mek As
Juridisk navn:  Lh Mek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Bjarne Andre Lekva Lekvavegen 127 c/o Bjarne Andre Lekva Lekvavegen 127 Fax:
6957 Hyllestad 6957 Hyllestad
Fylke: Kommune:
Vestland Hyllestad
Org.nr: 922998280
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/23/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.19%
Resultat  
  
-68.03%
Egenkapital  
  
20.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.323.000 4.420.000 1.605.000
Resultat: 211.000 660.000 98.000
Egenkapital: 956.000 792.000 271.000
Regnskap for  Lh Mek As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.323.000 4.420.000 1.605.000
Driftskostnader -4.112.000 -3.758.000 -1.507.000
Driftsresultat 211.000 663.000 99.000
Finansinntekter -1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt 211.000 660.000 98.000
Skattekostnad -46.000 -139.000 -28.000
Årsresultat 164.000 521.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 828.000 146.000 219.000
Sum omløpsmidler 1.725.000 1.598.000 494.000
Sum eiendeler 2.553.000 1.744.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 756.000 592.000 71.000
Sum egenkapital 956.000 792.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.580.000 942.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 2.553.000 1.744.000 713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.323.000 4.411.000 1.605.000
Andre inntekter 10.000 0
Driftsinntekter 4.323.000 4.420.000 1.605.000
Varekostnad -2.228.000 -1.829.000 -722.000
Lønninger -1.337.000 -1.347.000 -456.000
Avskrivning -64.000 -38.000 -16.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -483.000 -544.000 -313.000
Driftskostnader -4.112.000 -3.758.000 -1.507.000
Driftsresultat 211.000 663.000 99.000
Finansinntekter -1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 164.000 521.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 630.000 0
Maskiner anlegg 104.000 14.000 50.000
Driftsløsøre 95.000 132.000 168.000
Sum varige driftsmidler 828.000 146.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 828.000 146.000 219.000
Varebeholdning 18.000 82.000 84.000
Kundefordringer 770.000 793.000 290.000
Andre fordringer 89.000 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 847.000 723.000 95.000
Sum omløpsmidler 1.725.000 1.598.000 494.000
Sum eiendeler 2.553.000 1.744.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 756.000 592.000 71.000
Sum egenkapital 956.000 792.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 10.000 0
Leverandørgjeld 1.219.000 316.000 122.000
Betalbar skatt 39.000 129.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 213.000 138.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 284.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.580.000 942.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 2.553.000 1.744.000 713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 656.000 52.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 0.9
Soliditet 37.4 45.4 3
Resultatgrad 4.9 15.0 6.2
Rentedekningsgrad 331.5
Gjeldsgrad 1.7 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 8.3 38.0 13.9
Signatur
09.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2019
Prokura
Lekva Bjarne Andre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex