Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lhl Luster
Juridisk navn:  Lhl Luster
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99620692
Postboks 21 Fax:
6866 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 984070209
Aksjekapital: 173 NOK
Etableringsdato: 12/31/1990
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.14%
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
15.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.000 142.000 116.000 110.000 133.000
Resultat: 26.000 18.000 -28.000 1.000 -62.000
Egenkapital: 190.000 164.000 147.000 174.000 173.000
Regnskap for  Lhl Luster
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.000 142.000 116.000 110.000 133.000
Driftskostnader -59.000 -124.000 -144.000 -110.000 -195.000
Driftsresultat 26.000 18.000 -28.000 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 26.000 18.000 -28.000 1.000 -62.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 18.000 -28.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 0 0
Sum omløpsmidler 184.000 157.000 139.000 198.000 173.000
Sum eiendeler 195.000 168.000 150.000 198.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 164.000 147.000 0 0
Sum egenkapital 190.000 164.000 147.000 174.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 3.000 24.000 0
Sum gjeld og egenkapital 194.000 167.000 150.000 198.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 88.000 55.000 20.000 19.000
Andre inntekter 20.000 54.000 61.000 91.000 114.000
Driftsinntekter 85.000 142.000 116.000 110.000 133.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -124.000 -144.000 -110.000 -195.000
Driftskostnader -59.000 -124.000 -144.000 -110.000 -195.000
Driftsresultat 26.000 18.000 -28.000 0 -62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 18.000 -28.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 157.000 139.000 198.000 173.000
Sum omløpsmidler 184.000 157.000 139.000 198.000 173.000
Sum eiendeler 195.000 168.000 150.000 198.000 173.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 164.000 147.000 0 0
Sum egenkapital 190.000 164.000 147.000 174.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 3.000 3.000 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 3.000 24.000 0
Sum gjeld og egenkapital 194.000 167.000 150.000 198.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 154.000 136.000 174.000 173.000
Likviditetsgrad 1 46.0 52.3 46.3 8.3
Likviditetsgrad 2 46.0 52.3 46.3 8.3 0
Soliditet 97.9 98.2 9 87.9 1
Resultatgrad 30.6 12.7 -24.1 0 -46.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 13.4 10.8 -18.7 0 -35.8
Signatur
01.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex