Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lhl Stavanger, Sola Og Randaberg
Juridisk navn:  Lhl Stavanger, Sola Og Randaberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51534051
Rosenkrantz' Gate 36 Rosenkrantz' Gate 36 Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984082029
Aksjekapital: 3.018 NOK
Etableringsdato: 5/3/1946 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.33%
Resultat  
  
25.56%
Egenkapital  
  
-1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 700.000 1.567.000 2.120.000 620.000
Resultat: -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Egenkapital: 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Regnskap for  Lhl Stavanger, Sola Og Randaberg
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 700.000 1.567.000 2.120.000 620.000
Driftskostnader -767.000 -1.657.000 -2.153.000 -855.000
Driftsresultat -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum eiendeler 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 3.099.000 3.115.000
Sum egenkapital 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 256.000 110.000 125.000 105.000
Andre inntekter 443.000 1.457.000 1.996.000 515.000
Driftsinntekter 700.000 1.567.000 2.120.000 620.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -767.000 -1.657.000 -2.153.000 -855.000
Driftskostnader -767.000 -1.657.000 -2.153.000 -855.000
Driftsresultat -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -90.000 -32.000 -234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 6.000 0 6.000 6.000
Kasse, bank 2.969.000 3.018.000 3.093.000 3.110.000
Sum omløpsmidler 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum eiendeler 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 3.099.000 3.115.000
Sum egenkapital 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.975.000 3.018.000 3.099.000 3.115.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1
Resultatgrad -9.6 -5.7 -1.5 -37.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -7.5
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex