Libeli Jewellery As
Juridisk navn:  Libeli Jewellery As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96721553
Hagelundvegen 23 C/O Eli Fergestad Fax:
2372 Brøttum 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 999639771
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.11%
Resultat  
  
-57.14%
Egenkapital  
  
103.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.000 19.000 89.000 270.000 298.000
Resultat: -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Egenkapital: 39.000 -1.277.000 -1.270.000 -1.200.000 -1.019.000
Regnskap for  Libeli Jewellery As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.000 19.000 89.000 270.000 298.000
Driftskostnader -21.000 -25.000 -159.000 -451.000 -453.000
Driftsresultat -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 39.000 51.000 61.000 111.000 112.000
Sum eiendeler 39.000 51.000 61.000 111.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -1.307.000 -1.300.000 -1.230.000 -1.049.000
Sum egenkapital 39.000 -1.277.000 -1.270.000 -1.200.000 -1.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.327.000 1.331.000 1.311.000 1.132.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 50.000 61.000 111.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 19.000 89.000 270.000 298.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.000 19.000 89.000 270.000 298.000
Varekostnad -13.000 -12.000 -68.000 -33.000 -2.000
Lønninger -43.000 -255.000 -255.000
Avskrivning 0 -2.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -13.000 -48.000 -161.000 -152.000
Driftskostnader -21.000 -25.000 -159.000 -451.000 -453.000
Driftsresultat -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -7.000 -70.000 -181.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000
Varebeholdning 29.000 42.000 54.000 97.000 93.000
Kundefordringer 1.000 2.000 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 6.000 4.000 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 39.000 51.000 61.000 111.000 112.000
Sum eiendeler 39.000 51.000 61.000 111.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -1.307.000 -1.300.000 -1.230.000 -1.049.000
Sum egenkapital 39.000 -1.277.000 -1.270.000 -1.200.000 -1.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 5.000 18.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.326.000 1.326.000 1.293.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.327.000 1.331.000 1.311.000 1.132.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 50.000 61.000 111.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 -1.276.000 -1.270.000 -1.200.000 -1.020.000
Likviditetsgrad 1 39.0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 10.0 0 0 0
Soliditet 97.5 -2.554.0 -1081.1 -901.8
Resultatgrad -100.0 -36.8 -78.7 - -52.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -27.5 -14.0 -114.8 -163.1 -138.1
Signatur
10.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex