Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Libo Invest AS
Juridisk navn:  Libo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52774770
Frakkagjerdvegen 254 Frakkagjerdvegen 254 Fax: 52774777
5563 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 976253396
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.71%
Resultat  
  
2.03%
Egenkapital  
  
-16.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.055.000 3.240.000 3.270.000 3.063.000 2.813.000
Resultat: 1.759.000 1.724.000 1.362.000 1.606.000 1.283.000
Egenkapital: 7.991.000 9.619.000 8.274.000 7.345.000 6.128.000
Regnskap for  Libo Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.055.000 3.240.000 3.270.000 3.063.000 2.813.000
Driftskostnader -1.014.000 -1.197.000 -1.089.000 -1.076.000 -1.121.000
Driftsresultat 2.040.000 2.042.000 2.181.000 1.987.000 1.692.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -283.000 -320.000 -819.000 -381.000 -409.000
Finans -282.000 -319.000 -818.000 -381.000 -408.000
Resultat før skatt 1.759.000 1.724.000 1.362.000 1.606.000 1.283.000
Skattekostnad -387.000 -379.000 -433.000 -390.000 -326.000
Årsresultat 1.372.000 1.344.000 929.000 1.217.000 958.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.386.000 18.867.000 19.113.000 19.304.000 19.326.000
Sum omløpsmidler 1.755.000 2.900.000 2.053.000 2.103.000 1.785.000
Sum eiendeler 20.141.000 21.767.000 21.166.000 21.407.000 21.111.000
Sum opptjent egenkapital 7.891.000 9.519.000 8.174.000 7.245.000 6.028.000
Sum egenkapital 7.991.000 9.619.000 8.274.000 7.345.000 6.128.000
Sum langsiktig gjeld 8.641.000 9.417.000 10.161.000 10.904.000 11.649.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 2.731.000 2.732.000 3.158.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 20.142.000 21.767.000 21.167.000 21.407.000 21.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 0 0 0
Andre inntekter 3.046.000 3.240.000 3.270.000 3.063.000 2.813.000
Driftsinntekter 3.055.000 3.240.000 3.270.000 3.063.000 2.813.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 0
Avskrivning -163.000 -183.000 -202.000 -193.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -1.014.000 -887.000 -882.000 -922.000
Driftskostnader -1.014.000 -1.197.000 -1.089.000 -1.076.000 -1.121.000
Driftsresultat 2.040.000 2.042.000 2.181.000 1.987.000 1.692.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -283.000 -320.000 -819.000 -381.000 -409.000
Finans -282.000 -319.000 -818.000 -381.000 -408.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.372.000 1.344.000 929.000 1.217.000 958.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 92.000 92.000 98.000 114.000
Fast eiendom 12.892.000 13.001.000 13.117.000 13.241.000 13.374.000
Maskiner anlegg 564.000 841.000 849.000 857.000 865.000
Driftsløsøre 285.000 335.000 394.000 463.000 330.000
Sum varige driftsmidler 13.741.000 14.177.000 14.360.000 14.562.000 14.569.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.553.000 4.599.000 4.661.000 4.644.000 4.643.000
Sum anleggsmidler 18.386.000 18.867.000 19.113.000 19.304.000 19.326.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 0 434.000 244.000
Andre fordringer 86.000 99.000 601.000 612.000 775.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.629.000 2.801.000 1.452.000 1.057.000 766.000
Sum omløpsmidler 1.755.000 2.900.000 2.053.000 2.103.000 1.785.000
Sum eiendeler 20.141.000 21.767.000 21.166.000 21.407.000 21.111.000
Sum opptjent egenkapital 7.891.000 9.519.000 8.174.000 7.245.000 6.028.000
Sum egenkapital 7.991.000 9.619.000 8.274.000 7.345.000 6.128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.641.000 9.417.000 10.161.000 10.904.000 11.649.000
Leverandørgjeld 10.000 82.000 48.000 56.000 523.000
Betalbar skatt 387.000 379.000 427.000 374.000 313.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 55.000 42.000 133.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 2.216.000 2.215.000 2.595.000 2.417.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 2.731.000 2.732.000 3.158.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 20.142.000 21.767.000 21.167.000 21.407.000 21.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.755.000 169.000 -679.000 -1.055.000 -1.549.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 0.8 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 0.8 0.7 0.5
Soliditet 39.7 44.2 39.1 34.3 2
Resultatgrad 66.8 6 66.7 64.9 60.1
Rentedekningsgrad 7.2 6.4 2.7 5.2 4.1
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.6 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 10.1 9.4 10.3 9.3 8
Signatur
24.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex