Liens Sykkel Og Sport AS
Juridisk navn:  Liens Sykkel Og Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214306
Fax: 61214821
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 825141472
Aksjekapital: 475.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/1/1972 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.57%
Resultat  
  
78.23%
Egenkapital  
  
28.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.246.000 3.104.000 3.492.000 3.249.000 3.482.000
Resultat: 483.000 271.000 151.000 25.000 106.000
Egenkapital: 1.599.000 1.241.000 1.042.000 901.000 875.000
Regnskap for  Liens Sykkel Og Sport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.246.000 3.104.000 3.492.000 3.249.000 3.482.000
Driftskostnader -2.760.000 -2.828.000 -3.363.000 -3.214.000 -3.360.000
Driftsresultat 486.000 275.000 128.000 35.000 124.000
Finansinntekter 0 29.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -10.000 -17.000
Finans -4.000 -4.000 22.000 -10.000 -17.000
Resultat før skatt 483.000 271.000 151.000 25.000 106.000
Skattekostnad -125.000 -72.000 -9.000 0 0
Årsresultat 358.000 199.000 141.000 25.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 1.950.000 1.754.000 1.717.000 1.661.000
Sum eiendeler 2.402.000 1.985.000 1.789.000 1.723.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.124.000 766.000 567.000 426.000 400.000
Sum egenkapital 1.599.000 1.241.000 1.042.000 901.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 743.000 747.000 792.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 1.984.000 1.789.000 1.723.000 1.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.206.000 3.103.000 3.492.000 3.249.000 3.482.000
Andre inntekter 41.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.246.000 3.104.000 3.492.000 3.249.000 3.482.000
Varekostnad -1.563.000 -1.664.000 -2.151.000 -2.036.000 -2.152.000
Lønninger -717.000 -643.000 -653.000 -668.000 -648.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -480.000 -521.000 -559.000 -510.000 -560.000
Driftskostnader -2.760.000 -2.828.000 -3.363.000 -3.214.000 -3.360.000
Driftsresultat 486.000 275.000 128.000 35.000 124.000
Finansinntekter 0 29.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -10.000 -17.000
Finans -4.000 -4.000 22.000 -10.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 358.000 199.000 141.000 25.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 6.000 6.000
Varebeholdning 1.457.000 1.420.000 1.335.000 1.288.000 1.329.000
Kundefordringer 97.000 11.000 101.000 25.000 63.000
Andre fordringer 35.000 36.000 10.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 482.000 308.000 389.000 269.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 1.950.000 1.754.000 1.717.000 1.661.000
Sum eiendeler 2.402.000 1.985.000 1.789.000 1.723.000 1.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.124.000 766.000 567.000 426.000 400.000
Sum egenkapital 1.599.000 1.241.000 1.042.000 901.000 875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 98.000
Leverandørgjeld 523.000 535.000 602.000 611.000 506.000
Betalbar skatt 125.000 72.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 35.000 18.000 45.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 101.000 118.000 136.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 743.000 747.000 792.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 1.984.000 1.789.000 1.723.000 1.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.564.000 1.207.000 1.007.000 925.000 968.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.6 2.3 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.6 0.5 0.5
Soliditet 66.6 62.6 58.2 52.3 52.5
Resultatgrad 15.0 8.9 3.7 1.1 3.6
Rentedekningsgrad 121.5 68.8 18.3 3.5 7.3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.2 13.9 8.8 2 7.4
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex