Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Life Science Nutrition AS
Juridisk navn:  Life Science Nutrition AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90774777
Industrivegen 42 Industrivegen 42 Fax: 70049101
6155 Ørsta 6155 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 983383769
Aksjekapital: 3.092.000 NOK
Etableringsdato: 3/28/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Utvikling:
Omsetning  
  
-130.43%
Resultat  
  
-451.95%
Egenkapital  
  
-2.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -56.000 184.000 323.000 16.000 194.000
Resultat: -271.000 77.000 28.000 -346.000 -4.476.000
Egenkapital: 9.525.000 9.796.000 9.719.000 9.691.000 10.037.000
Regnskap for  Life Science Nutrition AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -56.000 184.000 323.000 16.000 194.000
Driftskostnader -262.000 -463.000 -600.000 -426.000 -553.000
Driftsresultat -317.000 -280.000 -277.000 -411.000 -359.000
Finansinntekter 226.000 585.000 523.000 503.000 540.000
Finanskostnader -180.000 -228.000 -219.000 -437.000 -4.657.000
Finans 46.000 357.000 304.000 66.000 -4.117.000
Resultat før skatt -271.000 77.000 28.000 -346.000 -4.476.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -271.000 77.000 28.000 -346.000 -4.476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.955.000 14.323.000 14.691.000 14.648.000 15.062.000
Sum omløpsmidler 18.000 166.000 171.000 41.000 94.000
Sum eiendeler 13.973.000 14.489.000 14.862.000 14.689.000 15.156.000
Sum opptjent egenkapital 6.433.000 6.704.000 6.627.000 6.599.000 6.945.000
Sum egenkapital 9.525.000 9.796.000 9.719.000 9.691.000 10.037.000
Sum langsiktig gjeld 4.179.000 4.179.000 4.459.000 4.599.000 4.780.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 514.000 684.000 399.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 13.972.000 14.489.000 14.862.000 14.689.000 15.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -56.000 184.000 323.000 16.000 194.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter -56.000 184.000 323.000 16.000 194.000
Varekostnad 0 -10.000 -17.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -223.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -352.000 -479.000 -254.000 -442.000
Driftskostnader -262.000 -463.000 -600.000 -426.000 -553.000
Driftsresultat -317.000 -280.000 -277.000 -411.000 -359.000
Finansinntekter 226.000 585.000 523.000 503.000 540.000
Finanskostnader -180.000 -228.000 -219.000 -437.000 -4.657.000
Finans 46.000 357.000 304.000 66.000 -4.117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -271.000 77.000 28.000 -346.000 -4.476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.449.000 1.673.000 1.784.000 1.895.000 2.007.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.505.000 12.651.000 12.908.000 12.753.000 13.055.000
Sum anleggsmidler 13.955.000 14.323.000 14.691.000 14.648.000 15.062.000
Varebeholdning 0 0 0 44.000
Kundefordringer 150.000 152.000 20.000 36.000
Andre fordringer 10.000 4.000 4.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 11.000 14.000 17.000 6.000
Sum omløpsmidler 18.000 166.000 171.000 41.000 94.000
Sum eiendeler 13.973.000 14.489.000 14.862.000 14.689.000 15.156.000
Sum opptjent egenkapital 6.433.000 6.704.000 6.627.000 6.599.000 6.945.000
Sum egenkapital 9.525.000 9.796.000 9.719.000 9.691.000 10.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.179.000 4.179.000 4.459.000 4.599.000 4.780.000
Leverandørgjeld 268.000 495.000 652.000 372.000 277.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 20.000 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 514.000 684.000 399.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 13.972.000 14.489.000 14.862.000 14.689.000 15.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -250.000 -348.000 -513.000 -358.000 -245.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1
Soliditet 68.2 67.6 65.4 6 66.2
Resultatgrad 566.1 -152.2 -85.8 -2568.8 -185.1
Rentedekningsgrad -1.8 -1.2 -1.3 -0.9 -0.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 2.1 1.7 0.6 1.2
Signatur
24.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex