Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ligos As
Juridisk navn:  Ligos As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38344701
c/o P.K. Stokke Baneheiveien 7 c/o P.K. Stokke Baneheiveien 7 Fax: 22887101
4616 Kristiansand S 4616 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 991609318
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.97%
Resultat  
  
20.81%
Egenkapital  
  
320%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.179.000 6.493.000 6.471.000 5.674.000 3.865.000
Resultat: 1.527.000 1.264.000 937.000 845.000 518.000
Egenkapital: 441.000 105.000 183.000 112.000 -71.000
Regnskap for  Ligos As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.179.000 6.493.000 6.471.000 5.674.000 3.865.000
Driftskostnader -6.647.000 -5.227.000 -5.535.000 -4.828.000 -3.348.000
Driftsresultat 1.532.000 1.266.000 936.000 846.000 517.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans -5.000 -3.000 1.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 1.527.000 1.264.000 937.000 845.000 518.000
Skattekostnad -336.000 -429.000 -206.000 -203.000 251.000
Årsresultat 1.191.000 834.000 731.000 643.000 769.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 102.000 288.000 220.000 251.000
Sum omløpsmidler 5.703.000 3.826.000 4.296.000 3.775.000 3.638.000
Sum eiendeler 5.790.000 3.928.000 4.584.000 3.995.000 3.889.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -96.000 -167.000 -350.000
Sum egenkapital 441.000 105.000 183.000 112.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.349.000 3.823.000 4.401.000 3.884.000 3.961.000
Sum gjeld og egenkapital 5.790.000 3.928.000 4.584.000 3.996.000 3.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.179.000 6.493.000 6.471.000 5.674.000 3.865.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.179.000 6.493.000 6.471.000 5.674.000 3.865.000
Varekostnad -5.880.000 -4.638.000 -5.108.000 -4.450.000 -3.045.000
Lønninger -1.000 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -11.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -748.000 -571.000 -416.000 -375.000 -303.000
Driftskostnader -6.647.000 -5.227.000 -5.535.000 -4.828.000 -3.348.000
Driftsresultat 1.532.000 1.266.000 936.000 846.000 517.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 -2.000 0
Finans -5.000 -3.000 1.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag -1.205.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.191.000 834.000 731.000 643.000 769.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 41.000 209.000 186.000 251.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 43.000 61.000 79.000 35.000 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 43.000 61.000 79.000 35.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 102.000 288.000 220.000 251.000
Varebeholdning 836.000 284.000 143.000 198.000 72.000
Kundefordringer 2.640.000 1.461.000 1.334.000 769.000 626.000
Andre fordringer 350.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.877.000 2.081.000 2.818.000 2.809.000 2.941.000
Sum omløpsmidler 5.703.000 3.826.000 4.296.000 3.775.000 3.638.000
Sum eiendeler 5.790.000 3.928.000 4.584.000 3.995.000 3.889.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -96.000 -167.000 -350.000
Sum egenkapital 441.000 105.000 183.000 112.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.710.000 1.881.000 1.208.000 1.705.000 1.558.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.130.000 1.212.000 2.489.000 1.735.000 2.201.000
Betalbar skatt 4.000 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 690.000 172.000 418.000 288.000 51.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 819.000 553.000 244.000 155.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 5.349.000 3.823.000 4.401.000 3.884.000 3.961.000
Sum gjeld og egenkapital 5.790.000 3.928.000 4.584.000 3.996.000 3.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 3.000 -105.000 -109.000 -323.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 7.6 2.7 4 2.8 -1.8
Resultatgrad 18.7 19.5 14.5 14.9 13.4
Rentedekningsgrad 306.4 422.0 4
Gjeldsgrad 12.1 36.4 2 34.7 -55.8
Total kapitalrentabilitet 26.5 32.2 20.4 21.2 13.3
Signatur
01.07.2019
STYRETS LEDER
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex