Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ligostua AS
Juridisk navn:  Ligostua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32202380
Konnerudgata 36 Betzy Kjelsbergs Vei 263 Fax: 32202381
3045 Drammen 3028 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 957987338
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.47%
Resultat  
  
-74.22%
Egenkapital  
  
33.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.989.000 5.212.000 7.993.000 8.739.000 9.112.000
Resultat: 66.000 256.000 -116.000 293.000 886.000
Egenkapital: 231.000 173.000 149.000 4.674.000 4.380.000
Regnskap for  Ligostua AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.989.000 5.212.000 7.993.000 8.739.000 9.112.000
Driftskostnader -3.928.000 -4.965.000 -8.164.000 -8.400.000 -8.436.000
Driftsresultat 61.000 248.000 -171.000 340.000 676.000
Finansinntekter 7.000 9.000 55.000 -42.000 212.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans 5.000 8.000 54.000 -48.000 211.000
Resultat før skatt 66.000 256.000 -116.000 293.000 886.000
Skattekostnad -7.000 -51.000 31.000 2.000 -214.000
Årsresultat 58.000 204.000 -86.000 295.000 672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 39.000
Sum omløpsmidler 658.000 804.000 838.000 6.021.000 5.858.000
Sum eiendeler 658.000 804.000 838.000 6.023.000 5.897.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 23.000 0 4.574.000 4.280.000
Sum egenkapital 231.000 173.000 149.000 4.674.000 4.380.000
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 427.000 631.000 689.000 1.320.000 1.518.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 803.000 838.000 6.023.000 5.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.468.000 4.943.000 7.993.000 8.739.000 9.112.000
Andre inntekter 521.000 269.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.989.000 5.212.000 7.993.000 8.739.000 9.112.000
Varekostnad -1.466.000 -1.877.000 -3.029.000 -3.357.000 -3.210.000
Lønninger -954.000 -1.680.000 -2.983.000 -3.060.000 -3.339.000
Avskrivning -2.000 -4.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.508.000 -1.408.000 -2.150.000 -1.979.000 -1.862.000
Driftskostnader -3.928.000 -4.965.000 -8.164.000 -8.400.000 -8.436.000
Driftsresultat 61.000 248.000 -171.000 340.000 676.000
Finansinntekter 7.000 9.000 55.000 -42.000 212.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans 5.000 8.000 54.000 -48.000 211.000
Konsernbidrag -181.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 58.000 204.000 -86.000 295.000 672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 34.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 5.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 39.000
Varebeholdning 88.000 92.000 159.000 127.000 161.000
Kundefordringer 70.000 129.000 171.000 313.000 330.000
Andre fordringer 165.000 293.000 34.000 183.000 55.000
Sum investeringer 0 4.450.000 4.500.000
Kasse, bank 335.000 206.000 390.000 950.000 811.000
Sum omløpsmidler 658.000 804.000 838.000 6.021.000 5.858.000
Sum eiendeler 658.000 804.000 838.000 6.023.000 5.897.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 23.000 0 4.574.000 4.280.000
Sum egenkapital 231.000 173.000 149.000 4.674.000 4.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 29.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 0
Leverandørgjeld 36.000 85.000 117.000 277.000 214.000
Betalbar skatt 7.000 0 71.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 107.000 226.000 304.000 336.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 282.000 439.000 346.000 669.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 427.000 631.000 689.000 1.320.000 1.518.000
Sum gjeld og egenkapital 658.000 803.000 838.000 6.023.000 5.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 231.000 173.000 149.000 4.701.000 4.340.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1 4.6 3.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1 4.5 3.8
Soliditet 35.1 21.5 17.8 77.6 74.3
Resultatgrad 1.5 4.8 -2.1 3.9 7.4
Rentedekningsgrad 30.5 248.0 56.7 6
Gjeldsgrad 1.8 3.6 4.6 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.3 32.0 -13.8 4.9 15.1
Signatur
10.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
HØYEN PÅL AUDUN
SIGNATUR HVER FOR SEG
JENSEN JAN TRYGVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex