Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liguno AS
Juridisk navn:  Liguno AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38278000
c/o Espen Gumpen Gjervoldstadveien 217 c/o Espen Gumpen Gjervoldstadveien 217 Fax: 38278007
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 841508882
Aksjekapital: 525.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskap Mandal AS
Utvikling:
Omsetning  
  
210.17%
Resultat  
  
81.63%
Egenkapital  
  
-3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 183.000 59.000 5.853.000 7.877.000 8.692.000
Resultat: -88.000 -479.000 -1.213.000 -619.000 -349.000
Egenkapital: -2.513.000 -2.425.000 -1.946.000 76.000 231.000
Regnskap for  Liguno AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 183.000 59.000 5.853.000 7.877.000 8.692.000
Driftskostnader -205.000 -179.000 -6.954.000 -8.416.000 -8.932.000
Driftsresultat -22.000 -120.000 -1.102.000 -539.000 -240.000
Finansinntekter 19.000 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -378.000 -111.000 -80.000 -109.000
Finans -65.000 -359.000 -111.000 -80.000 -109.000
Resultat før skatt -88.000 -479.000 -1.213.000 -619.000 -349.000
Skattekostnad 0 -808.000 113.000 30.000
Årsresultat -88.000 -479.000 -2.021.000 -506.000 -319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 101.000 531.000 859.000 757.000
Sum omløpsmidler 24.000 41.000 240.000 1.911.000 2.172.000
Sum eiendeler 125.000 142.000 771.000 2.770.000 2.929.000
Sum opptjent egenkapital -3.038.000 -2.950.000 -2.671.000 -649.000 -144.000
Sum egenkapital -2.513.000 -2.425.000 -1.946.000 76.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.358.000 535.000 701.000 882.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 209.000 2.182.000 1.992.000 1.817.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 142.000 771.000 2.769.000 2.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 172.000 59.000 5.169.000 7.569.000 8.787.000
Andre inntekter 11.000 0 684.000 308.000 -95.000
Driftsinntekter 183.000 59.000 5.853.000 7.877.000 8.692.000
Varekostnad -123.000 -43.000 -4.431.000 -5.753.000 -6.193.000
Lønninger -36.000 -1.582.000 -1.867.000 -1.874.000
Avskrivning 0 0 -12.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -100.000 -941.000 -784.000 -859.000
Driftskostnader -205.000 -179.000 -6.954.000 -8.416.000 -8.932.000
Driftsresultat -22.000 -120.000 -1.102.000 -539.000 -240.000
Finansinntekter 19.000 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -378.000 -111.000 -80.000 -109.000
Finans -65.000 -359.000 -111.000 -80.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 -479.000 -2.021.000 -506.000 -319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 808.000 695.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 101.000 531.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 101.000 101.000 531.000 859.000 757.000
Varebeholdning 0 0 1.180.000 1.248.000
Kundefordringer 0 226.000 663.000 777.000
Andre fordringer 23.000 40.000 0 0 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 14.000 67.000 74.000
Sum omløpsmidler 24.000 41.000 240.000 1.911.000 2.172.000
Sum eiendeler 125.000 142.000 771.000 2.770.000 2.929.000
Sum opptjent egenkapital -3.038.000 -2.950.000 -2.671.000 -649.000 -144.000
Sum egenkapital -2.513.000 -2.425.000 -1.946.000 76.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 438.000 199.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 2.499.000 2.358.000 535.000 701.000 882.000
Leverandørgjeld 106.000 107.000 827.000 1.154.000 986.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 84.000 87.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 101.000 832.000 553.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 209.000 2.182.000 1.992.000 1.817.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 142.000 771.000 2.769.000 2.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -114.000 -168.000 -1.942.000 -81.000 355.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5
Soliditet -2.026.6 -1707.7 -252.4 2.7 7.9
Resultatgrad -12.0 -203.4 -18.8 -6.8 -2.8
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -9.9 -6.7 -2.2
Gjeldsgrad -1.0 -1.1 -1.4 35.4 11.7
Total kapitalrentabilitet -17.7 -71.1 -142.9 -19.5 -8.2
Signatur
19.10.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex