Lille Berlin As
Juridisk navn:  Lille Berlin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gyldenløves gate 4 Gyldenløves gate 4 Fax:
3262 Larvik 3262 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 925141372
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.74%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 384.000 285.000
Resultat: 3.000 2.000
Egenkapital: 30.000 30.000
Regnskap for  Lille Berlin As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 384.000 285.000
Driftskostnader -381.000 -283.000
Driftsresultat 3.000 2.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 3.000 2.000
Skattekostnad
Årsresultat 3.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 32.000
Sum omløpsmidler 38.000 48.000
Sum eiendeler 90.000 80.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 59.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 285.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 384.000 285.000
Varekostnad -210.000 -69.000
Lønninger -99.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -171.000 -112.000
Driftskostnader -381.000 -283.000
Driftsresultat 3.000 2.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 3.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 52.000 32.000
Sum varige driftsmidler 52.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 52.000 32.000
Varebeholdning
Kundefordringer 2.000 14.000
Andre fordringer -5.000
Sum investeringer
Kasse, bank 41.000 34.000
Sum omløpsmidler 38.000 48.000
Sum eiendeler 90.000 80.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 59.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.0
Soliditet 33.7 37.5
Resultatgrad 0.8 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.0 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.5
Signatur
13.07.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex