Lille Bolla Bølla As
Juridisk navn:  Lille Bolla Bølla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99639064
c/o Jo Nicolay Berntsen Haukestien 21 c/o Jo Nicolay Berntsen Haukestien 21 Fax: 76066915
8300 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 996275981
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.67%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000 3.000 3.000 5.000 11.000
Resultat: 1.000 3.000 3.000 0 8.000
Egenkapital: 66.000 65.000 62.000 59.000 59.000
Regnskap for  Lille Bolla Bølla As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000 3.000 3.000 5.000 11.000
Driftskostnader 0 -3.000 -3.000
Driftsresultat 1.000 3.000 3.000 2.000 8.000
Finansinntekter 0 -2.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 -2.000 0
Resultat før skatt 1.000 3.000 3.000 0 8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.000 3.000 3.000 0 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum omløpsmidler 65.000 64.000 64.000 76.000 78.000
Sum eiendeler 83.000 82.000 82.000 94.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -40.000 -43.000 -46.000 -46.000
Sum egenkapital 66.000 65.000 62.000 59.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000 20.000 35.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 82.000 82.000 94.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 3.000 3.000 5.000 9.000
Andre inntekter 0 0 3.000
Driftsinntekter 1.000 3.000 3.000 5.000 11.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 -3.000
Driftskostnader 0 -3.000 -3.000
Driftsresultat 1.000 3.000 3.000 2.000 8.000
Finansinntekter 0 -2.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 3.000 3.000 0 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 18.000 18.000 18.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 18.000
Sum varige driftsmidler 0 0 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Varebeholdning 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Kundefordringer 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 15.000 12.000
Kasse, bank 4.000 3.000 3.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 65.000 64.000 64.000 76.000 78.000
Sum eiendeler 83.000 82.000 82.000 94.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -40.000 -43.000 -46.000 -46.000
Sum egenkapital 66.000 65.000 62.000 59.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 15.000 31.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000 20.000 35.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 82.000 82.000 94.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 47.000 44.000 41.000 41.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8 3.2 2 2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.1 1 1
Soliditet 79.5 79.3 75.6 62.8 61.5
Resultatgrad 100.0 100.0 1 4 72.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.2 3.7 3.7 0 8.3
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex