Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lille London AS
Juridisk navn:  Lille London AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73518095
Postboks 968 Carl Johans Gate 10 Fax: 73518169
7410 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 967852546
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/1/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.62%
Resultat  
  
-709.47%
Egenkapital  
  
-61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.153.000 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000
Resultat: -1.481.000 243.000 711.000 462.000 502.000
Egenkapital: 732.000 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000
Regnskap for  Lille London AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.153.000 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000
Driftskostnader -12.517.000 -12.584.000 -21.309.000 -20.641.000 -19.531.000
Driftsresultat -1.363.000 327.000 729.000 504.000 435.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 0 172.000
Finanskostnader -128.000 -91.000 -26.000 -42.000 -105.000
Finans -119.000 -83.000 -18.000 -42.000 67.000
Resultat før skatt -1.481.000 243.000 711.000 462.000 502.000
Skattekostnad 337.000 -60.000 -158.000 -110.000 -84.000
Årsresultat -1.145.000 184.000 553.000 352.000 418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 853.000 1.228.000 1.384.000 1.070.000 1.044.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 3.390.000 3.645.000 3.842.000 3.841.000
Sum eiendeler 3.355.000 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.885.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 1.277.000 1.093.000 540.000 589.000
Sum egenkapital 732.000 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 169.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.623.000 2.356.000 3.167.000 3.772.000 3.697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.355.000 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.212.000 10.580.000 20.553.000 19.813.000 18.459.000
Andre inntekter 1.941.000 2.331.000 1.486.000 1.331.000 1.507.000
Driftsinntekter 11.153.000 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000
Varekostnad -3.108.000 -3.415.000 -7.142.000 -6.834.000 -6.159.000
Lønninger -2.952.000 -3.512.000 -7.172.000 -7.089.000 -6.602.000
Avskrivning -237.000 -273.000 -73.000 -246.000 -268.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.220.000 -5.384.000 -6.922.000 -6.472.000 -6.502.000
Driftskostnader -12.517.000 -12.584.000 -21.309.000 -20.641.000 -19.531.000
Driftsresultat -1.363.000 327.000 729.000 504.000 435.000
Finansinntekter 9.000 8.000 8.000 0 172.000
Finanskostnader -128.000 -91.000 -26.000 -42.000 -105.000
Finans -119.000 -83.000 -18.000 -42.000 67.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -400.000
Årsresultat -1.145.000 184.000 553.000 352.000 418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.000 81.000 81.000 81.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 700.000 937.000 1.013.000 832.000 815.000
Sum varige driftsmidler 700.000 937.000 1.013.000 832.000 815.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 211.000 291.000 158.000 158.000
Sum anleggsmidler 853.000 1.228.000 1.384.000 1.070.000 1.044.000
Varebeholdning 646.000 709.000 994.000 966.000 1.079.000
Kundefordringer 246.000 1.246.000 240.000 443.000 724.000
Andre fordringer 1.142.000 1.093.000 1.389.000 546.000 612.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 467.000 342.000 1.021.000 1.887.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 3.390.000 3.645.000 3.842.000 3.841.000
Sum eiendeler 3.355.000 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.885.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 1.277.000 1.093.000 540.000 589.000
Sum egenkapital 732.000 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 285.000 37.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 626.000 936.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 385.000 169.000 0 0
Leverandørgjeld 622.000 391.000 1.331.000 1.395.000 1.166.000
Betalbar skatt 67.000 122.000 119.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 772.000 567.000 1.042.000 1.342.000 1.496.000
Utbytte 0 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 602.000 395.000 671.000 516.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 2.623.000 2.356.000 3.167.000 3.772.000 3.697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.355.000 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -121.000 1.034.000 478.000 70.000 144.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.4 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.8 0.8 0.7
Soliditet 21.8 40.6 33.7 23.2 24.3
Resultatgrad -12.2 2.5 3.3 2.4 2.2
Rentedekningsgrad -10.6 3.6 2 1 4.1
Gjeldsgrad 3.6 1.5 2 3.3 3.1
Total kapitalrentabilitet -40.4 7.3 14.7 10.3 12.4
Signatur
30.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex