Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillehammer Dental AS
Juridisk navn:  Lillehammer Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61253094
Einar Sandbergs Veg 29 Einar Sandbergs Veg 29 Fax: 61255281
2614 Lillehammer 2614 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 958838697
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cumulus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1400%
Egenkapital  
  
-9.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 135.000 9.000 168.000 143.000 194.000
Egenkapital: 1.055.000 1.169.000 1.160.000 1.142.000 1.000.000
Regnskap for  Lillehammer Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -13.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 153.000 22.000 180.000 150.000 200.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 0
Finans 146.000 22.000 180.000 150.000 200.000
Resultat før skatt 135.000 9.000 168.000 143.000 194.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 9.000 168.000 143.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
Sum omløpsmidler 168.000 269.000 261.000 192.000 87.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.219.000 1.211.000 1.142.000 1.037.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.069.000 1.060.000 1.042.000 900.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.169.000 1.160.000 1.142.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 37.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 50.000 50.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.219.000 1.210.000 1.142.000 1.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -10.000 -13.000 -13.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -13.000 -13.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 153.000 22.000 180.000 150.000 200.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 0
Finans 146.000 22.000 180.000 150.000 200.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -150.000 0 -100.000
Årsresultat 135.000 9.000 168.000 143.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
Sum anleggsmidler 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 172.000 151.000 153.000 0
Kasse, bank 168.000 97.000 109.000 39.000 87.000
Sum omløpsmidler 168.000 269.000 261.000 192.000 87.000
Sum eiendeler 1.118.000 1.219.000 1.211.000 1.142.000 1.037.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 1.069.000 1.060.000 1.042.000 900.000
Sum egenkapital 1.055.000 1.169.000 1.160.000 1.142.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 37.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -150.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 63.000 50.000 50.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 50.000 50.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 1.219.000 1.210.000 1.142.000 1.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 219.000 211.000 192.000 87.000
Likviditetsgrad 1 2.7 5.4 5.2
Likviditetsgrad 2 2.7 5.4 5.2 0 0
Soliditet 94.4 95.9 95.9 1 96.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 12.8 0.7 13.8 12.5 18.7
Signatur
08.11.2011
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex