Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillunn AS
Juridisk navn:  Lillunn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94099660
Kabelgata 13 Kabelgata 13 Fax: 32837878
0580 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913925793
Aksjekapital: 408.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/4/1954 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.23%
Resultat  
  
393.67%
Egenkapital  
  
14.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.602.000 3.423.000 2.770.000 2.626.000 3.418.000
Resultat: 232.000 -79.000 -46.000 -203.000 50.000
Egenkapital: 1.601.000 1.400.000 1.568.000 1.420.000 1.499.000
Regnskap for  Lillunn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.602.000 3.423.000 2.770.000 2.626.000 3.418.000
Driftskostnader -3.357.000 -3.480.000 -2.810.000 -2.855.000 -3.369.000
Driftsresultat 245.000 -56.000 -40.000 -227.000 48.000
Finansinntekter 14.000 10.000 15.000 40.000 54.000
Finanskostnader -26.000 -32.000 -22.000 -15.000 -52.000
Finans -12.000 -22.000 -7.000 25.000 2.000
Resultat før skatt 232.000 -79.000 -46.000 -203.000 50.000
Skattekostnad -67.000 11.000 5.000 124.000 0
Årsresultat 165.000 -68.000 -41.000 -79.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 164.000 162.000 188.000 65.000
Sum omløpsmidler 1.920.000 1.713.000 2.131.000 1.612.000 1.851.000
Sum eiendeler 2.024.000 1.877.000 2.293.000 1.800.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 619.000 687.000 728.000 807.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.400.000 1.568.000 1.420.000 1.499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 424.000 476.000 724.000 381.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 1.876.000 2.292.000 1.801.000 1.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.883.000 2.620.000 2.770.000 2.596.000 3.418.000
Andre inntekter 719.000 803.000 0 30.000 0
Driftsinntekter 3.602.000 3.423.000 2.770.000 2.626.000 3.418.000
Varekostnad -1.336.000 -1.255.000 -1.092.000 -916.000 -1.496.000
Lønninger -915.000 -1.057.000 -1.003.000 -978.000 -1.021.000
Avskrivning -13.000 -9.000 -9.000 -68.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.093.000 -1.159.000 -706.000 -822.000 -785.000
Driftskostnader -3.357.000 -3.480.000 -2.810.000 -2.855.000 -3.369.000
Driftsresultat 245.000 -56.000 -40.000 -227.000 48.000
Finansinntekter 14.000 10.000 15.000 40.000 54.000
Finanskostnader -26.000 -32.000 -22.000 -15.000 -52.000
Finans -12.000 -22.000 -7.000 25.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 -68.000 -41.000 -79.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 140.000 129.000 124.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 48.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 18.000
Driftsløsøre 31.000 24.000 33.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 31.000 24.000 33.000 42.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 23.000 0
Sum anleggsmidler 104.000 164.000 162.000 188.000 65.000
Varebeholdning 693.000 774.000 721.000 872.000 943.000
Kundefordringer 951.000 343.000 194.000 108.000 231.000
Andre fordringer 85.000 31.000 136.000 12.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 565.000 1.080.000 620.000 677.000
Sum omløpsmidler 1.920.000 1.713.000 2.131.000 1.612.000 1.851.000
Sum eiendeler 2.024.000 1.877.000 2.293.000 1.800.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 619.000 687.000 728.000 807.000
Sum egenkapital 1.601.000 1.400.000 1.568.000 1.420.000 1.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 187.000 136.000 363.000 77.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 161.000 70.000 107.000 56.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 271.000 254.000 248.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 424.000 476.000 724.000 381.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 1.876.000 2.292.000 1.801.000 1.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.496.000 1.237.000 1.407.000 1.231.000 1.433.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3 2.9 4.2 4.4
Likviditetsgrad 2 2.9 2 1.9 1.9 2.2
Soliditet 79.1 74.6 68.4 78.8 78.2
Resultatgrad 6.8 -1.6 -1.4 -8.6 1.4
Rentedekningsgrad 9.4 -1.8 -1.8 -15.1 2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.8 -2.5 -1.1 -10.4 5.3
Signatur
13.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex