Lindberg Lyd AS
Juridisk navn:  Lindberg Lyd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48152222
Postboks 10 Siggerudveien 1088 Fax: 22628111
1422 Siggerud 1404 Siggerud
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 976559029
Aksjekapital: 285.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lindberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.96%
Resultat  
  
-1.63%
Egenkapital  
  
34.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.931.000 3.818.000 3.974.000 4.457.000 4.995.000
Resultat: 725.000 737.000 258.000 49.000 68.000
Egenkapital: 2.186.000 1.621.000 1.046.000 864.000 826.000
Regnskap for  Lindberg Lyd AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.931.000 3.818.000 3.974.000 4.457.000 4.995.000
Driftskostnader -3.188.000 -3.072.000 -3.713.000 -4.401.000 -4.918.000
Driftsresultat 742.000 745.000 262.000 56.000 78.000
Finansinntekter 4.000 12.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -11.000 -12.000 -15.000
Finans -16.000 -9.000 -4.000 -8.000 -10.000
Resultat før skatt 725.000 737.000 258.000 49.000 68.000
Skattekostnad -160.000 -162.000 -76.000 -11.000 9.000
Årsresultat 565.000 575.000 182.000 38.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.254.000 1.166.000 780.000 130.000
Sum omløpsmidler 2.644.000 2.103.000 2.024.000 2.418.000 2.896.000
Sum eiendeler 3.708.000 3.357.000 3.190.000 3.198.000 3.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.891.000 1.326.000 751.000 569.000 531.000
Sum egenkapital 2.186.000 1.621.000 1.046.000 864.000 826.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 21.000 23.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.516.000 1.715.000 2.121.000 2.333.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 3.707.000 3.357.000 3.190.000 3.197.000 3.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.994.000 1.897.000 1.932.000 2.194.000 1.928.000
Andre inntekter 1.937.000 1.921.000 2.042.000 2.263.000 3.068.000
Driftsinntekter 3.931.000 3.818.000 3.974.000 4.457.000 4.995.000
Varekostnad -351.000 -460.000 -621.000 -355.000 -530.000
Lønninger -1.386.000 -1.188.000 -1.747.000 -2.613.000 -2.787.000
Avskrivning -262.000 -197.000 -150.000 -43.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.189.000 -1.227.000 -1.195.000 -1.390.000 -1.567.000
Driftskostnader -3.188.000 -3.072.000 -3.713.000 -4.401.000 -4.918.000
Driftsresultat 742.000 745.000 262.000 56.000 78.000
Finansinntekter 4.000 12.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -11.000 -12.000 -15.000
Finans -16.000 -9.000 -4.000 -8.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 565.000 575.000 182.000 38.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 25.000
Fast eiendom 728.000 829.000 807.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 335.000 425.000 359.000 766.000 105.000
Sum varige driftsmidler 1.064.000 1.254.000 1.166.000 766.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.254.000 1.166.000 780.000 130.000
Varebeholdning 250.000 230.000 190.000 153.000 140.000
Kundefordringer 98.000 132.000 312.000 208.000 290.000
Andre fordringer 33.000 27.000 0 56.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.263.000 1.715.000 1.522.000 2.001.000 2.403.000
Sum omløpsmidler 2.644.000 2.103.000 2.024.000 2.418.000 2.896.000
Sum eiendeler 3.708.000 3.357.000 3.190.000 3.198.000 3.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.891.000 1.326.000 751.000 569.000 531.000
Sum egenkapital 2.186.000 1.621.000 1.046.000 864.000 826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 21.000 23.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 21.000 23.000 0 0
Leverandørgjeld 92.000 213.000 277.000 389.000 284.000
Betalbar skatt 176.000 163.000 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 61.000 164.000 148.000 201.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.151.000 1.278.000 1.641.000 1.796.000 1.715.000
Sum kortsiktig gjeld 1.516.000 1.715.000 2.121.000 2.333.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 3.707.000 3.357.000 3.190.000 3.197.000 3.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.128.000 388.000 -97.000 85.000 696.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 0.9 1 1.3
Soliditet 59.0 48.3 32.8 2 27.3
Resultatgrad 18.9 19.5 6.6 1.3 1.6
Rentedekningsgrad 37.1 35.5 23.8 4.7 5.2
Gjeldsgrad 0.7 1.1 2 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 20.1 22.5 8.4 1.9 2.7
Signatur
07.12.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex